Bruksvärde, vid fastställande av hyra. Dokumentmallar för alla behov/title> <!-- InstanceEndEditable --> <!-- InstanceBeginEditable name="head" --> <style type="text/css"> <!-- .style37 {font-size: x-small} --> </style> <!-- InstanceEndEditable --> <style type="text/css"> <!-- .style16 { color: #FF0000; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style18 { color: #334D55; font-weight: bold; } .style57 {font-size: 24px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style59 { font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style61 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .style63 { color: #334D55; font-weight: bold; font-size: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style69 {font-size: 11px} .style70 {color: #006699} body,td,th { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } --> </style> <!-- InstanceBeginEditable name="keywords" --> <meta name="keywords" content="bruksvärde, beskaffenhet: storlek, planlösning, utrustning, underhållsstandard, bestämmer hyran, höjd hyra,, ruksköpehandling, dokumentmallar "> <!-- InstanceEndEditable --> <!-- InstanceBeginEditable name="beskrivning" --> <meta name="description" content="Bruksvärde, fastställande av hyran"> <!-- InstanceEndEditable --> </head> <body onLoad="MM_preloadImages('k_ljus_villa.gif','k_ljus_br.gif','k_ljus_fritidshus.gif','k_ljus_fordon.gif','k_ljus_dodsbo.gif','k_ljus_info_bostad.gif','k_ljus_info_familj.gif','k_ljus_kontakt.gif','k_ljus_nyheter.gif','k_ljus_start.gif','k_ljus_tipsa_andra.gif','k_ljus_prenumera.gif','k_ljus_gastbok.gif','k_ljus_djur.gif','k_ljus_hr.gif','k_ljus_familj.gif','k_ljus_bestallning.gif','k_ljus_jordbruk.gif','k_ljus_foretag.gif')"> <table width="935" border="0"> </table> <a href="index.php"><img src="banner_bla_v.gif" alt="Document för alla som skall sälja, byta, hyra ut eller ge bort sin bostad. Även familjerättsliga document" width="1200" height="135" border="0"></a> <table width="933" border="0"> </table> <table border="0"> <tr> <td width="167" height="651" valign="top" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#FFFFFF"><p><a href="index.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image33','','k_ljus_start.gif',1)"><img src="k_startsidan.gif" alt="Startsidan" name="Image33" width="160" height="35" border="0"><br> </a> <a href="x_alla_mallar.php"><img src="k_dokument.gif" alt="Välj område" width="160" height="35" border="0"></a><br> </a><a href="x_familjrattsliga.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image39','','k_ljus_familj.gif',1)"><img src="k_familjeratt.gif" alt="Familjerättsliga dokument" name="Image39" width="160" height="35" border="0"></a><a href="http://www.documentguiden.se/index.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image33','','k_ljus_start.gif',1)"><br> </a><a href="x_villa.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image24','','k_ljus_villa.gif',1)"><img src="k_villa.gif" alt="Villa" name="Image24" width="160" height="35" border="0"></a><a href="x_bostadsratt.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image25','','k_ljus_br.gif',1)"><img src="k_br.gif" alt="Bostadsrätt Dokument" name="Image25" width="160" height="35" border="0"></a><a href="x_fritidshus.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image26','','k_ljus_fritidshus.gif',1)"><img src="k_fritidshus.gif" alt="Fritidshus Dokument" name="Image26" width="160" height="35" border="0"></a><a href="x_fordon_batar.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image27','','k_ljus_fordon.gif',1)"><img src="k_fordon.gif" alt="Kontrakt för fordon och båtar" name="Image27" width="160" height="35" border="0"></a></a><a href="x_dodsbo.php"></a><a href="x_dodsbo.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image28','','k_ljus_dodsbo.gif',1)"><img src="k_dodsbo.gif" alt="Dödsbo Dokument" name="Image28" width="160" height="35" border="0"><br> </a><a href="x_hyresratt.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image38','','k_ljus_hr.gif',1)"><img src="k_hr.gif" alt="Hyresrätt" name="Image38" width="160" height="35" border="0"></a><a href="x_djurkontrakt.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image40','','k_ljus_djur.gif',1)"><img src="k_djur.gif" alt="Djurkontrakt" name="Image40" width="160" height="35" border="0"><br> </a><a href="x_jordbruksmark.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image41','','k_ljus_jordbruk.gif',1)"><img src="k_jordbruk.gif" alt="Jordbruk" name="Image41" width="160" height="35" border="0"></a><a href="x_jordbruksmark.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image37','','k_ljus_jordbruk.gif',1)"><br></a><a href="x_foretag.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image37','','k_ljus_foretag.gif',1)"><img src="k_foretag.gif" alt="Företag-konsulter" name="Image37" width="160" height="35" border="0"></a><a href="x_foretag.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('999','','k_ljus_foretag.gif',1)"><br> </a></a><span class="style2"><span class="style59"><a href="formular.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image31','','k_ljus_kontakt.gif',1)"><img src="k_kontakt.gif" alt="Kontakta oss" name="Image31" width="160" height="35" border="0"></a></span></span><br> <br> <br> <br> </p> </td> <td width="10" valign="top"> </td> <td width="288" valign="top"><span class="story stil6"><!-- InstanceBeginEditable name="mitten" --> <P><B><FONT face=Verdana size=+0><span class="stil13"> <br> Bruksvärde</FONT></B></P> <P><FONT face=Verdana size=2>Bruksvärdet är det värde en lägenhet kan anses ha från hyresgästens synpunkt. När bruksvärdeshyran ska fastställas tar man därför hänsyn till</FONT> </P> </UL> <FONT face=Verdana size=2>* lägenhetens beskaffenhet: storlek, planlösning, utrustning, underhållsstandard m.m.</FONT> <P><FONT face=Verdana size=2>* förmåner: hiss, tvättstuga, trappstädning, service m.m.</FONT></P> <FONT face=Verdana size=2>* övriga förhållanden: det geografiska läget, omgivningen, tillgång till lekplatser, kommunikationer, närhet till affärer m.m.<br> <br> Har annat inte avtalats ska hyran normalt betalas senast den sista vardagen före varje kalendermånads början. Betalas inte hyran i rätt tid riskerar man att få flytta. <br> </FONT><!-- TRANSIT - TEXTBAR --> <style type="text/css"> <!-- .style41 { font-size: 12px; font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style51 {font-size: 14px} .style56 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .style58 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .style72 {font-size: 12px} .style72 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style72 {font-size: 12px} .style72 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style71 {font-size: 12px} .style71 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style71 {font-size: 12px} .style71 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } body,td,th { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .style44 {color: #0000CC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .style47 {font-size: 14px; color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style581 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .stil2 { font-size: small; color: #000000; } --> </style> <script type="text/javascript"> <!-- function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} } //-->löö </script> <body> <table width="640" border="2" bordercolor="#0066FF" bgcolor="#0066FF"> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td height="20" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil2"> Beställ dina dokumentmallar här. Leverans via e-post/post, i regel inom 24 timmar.</span></td> </tr> </table> <style type="text/css"> <!-- .style41 { font-size: 12px; font-weight: regular; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style51 {font-size: 14px} .style56 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .style58 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .style72 {font-size: 12px} .style72 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style72 {font-size: 12px} .style72 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style71 {font-size: 12px} .style71 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style71 {font-size: 12px} .style71 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } body,td,th { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .style44 {color: #0000CC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .style47 {font-size: 14px; color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style581 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .style711 {font-size: 12; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style83 {font-size: 12px} .style84 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .stil6 { font-size: 12px; font-weight: bold; color: #000000; } .stil7 {font-size: small} .stil9 { font-size: 12px; font-weight: regular; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; } .stil10 {color: #000000} .stil11 {font-size: small; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; } .stil20 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; } .stil21 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; } .stil22 {font-size: 12px; color: #000000; } .stil23 {color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;} .style712 {font-size: 12px} .style712 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style712 {font-size: 12px} .style712 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style712 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .style7111 {font-size: 12px} .style7111 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style7111 {font-size: 12px} .style7111 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style7111 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .stil24 { font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; } .stil181 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; } --> </style> <script type="text/javascript"> <!-- function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} } //--> </script> <body> <table width="650" border="0"> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td colspan="5" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="stil24">Hyresrätts-dokument</td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td colspan="5" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="stil24"><span class="style7111"><strong>Beställ dokumenten för leverans per e-post/post.</strong></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="422" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil6">Säg upp lägenheten</div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="h3"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style83 style83"><span class="stil37 stil14 stil5"><span class="stil37 stil16 stil14"><strong>Id-numme</strong></span><strong>r</strong></span></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="stil20">Pris</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="h3"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style83 style83"><span class="">Dator</span></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="422" class="style56"><span class="stil21"><strong>Uppsägning</strong> <strong>av hyreskontrakt + bekräftelse på uppsägningen</strong>.</span></td> <td width="30" align="right"> </td> <td width="75"><span class="stil181">Nr D10509</span></td> <td width="31" align="right"><span class="stil22">79:-</span></td> <td width="75"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style43 style56 style83 stil10 style83 style83"><img src="../kop4.gif" alt="Köp" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="422" bgcolor="#E7E7E1" class="style56"><span class="stil21"><strong>Uppsägning</strong> <strong>vid dödsfall</strong> <strong>+ bekräftelse på uppsägningen. Det är kortare uppsägningstid vid dödsfal</strong>l.</span></td> <td width="30" align="right" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21"> </td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10507</span></td> <td width="31" align="right" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21">99:-</td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil21"><img src="../kop4.gif" alt="Köp" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="422" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil22"><strong>Fullmakter</strong></div></td> <td width="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil22"></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style83"></span></td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil22"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="422" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil21"><strong>Fullmakt</strong> att representera dig i kontakt med <strong>hyresvärden</strong>.<br> </span></td> <td width="30" align="right" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10737</span></td> <td width="31" align="right" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil22">99:-</span></td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style43 style56 style83 stil10 style83 style83"><img src="../kop4.gif" alt="Köp" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="422" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil22"><strong>Hyr ut lägenheten</strong></div></td> <td width="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil22"></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style83"></span></td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil22"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="422" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil21"><strong>Hyreskontrakt och andrahandskontrakt</strong>.<br> </span><span class="style83">Tips: köp till <em>Godkännande av städning</em></span></span></td> <td width="30" align="right" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10513</span></td> <td width="31" align="right" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil22">99:-</span></td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style43 style56 style83 stil10 style83 style83"><img src="../kop4.gif" alt="Köp" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td width="422" bgcolor="#E7E7E1" class="style56"><span class="stil21"><strong>Hyreskontrakt för en del av hyresrätten, ex ett rum</strong></span></td> <td width="30" align="right" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21"> </td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10515</span></td> <td width="31" align="right" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21">79:-</td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil21"><img src="../kop4.gif" alt="Köp" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="422" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil22"><strong>Ansökan om byte/överlåtelse av lägenheten</strong></div></td> <td width="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil22"></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style83"></span></td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil22"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="422" class="stil21"><strong>Ansökan om byte/överlåtelse av hyresrätt. </strong><a href="../byre_hyresratter.php"><br /> </a></td> <td width="30" align="right" class="stil21"> </td> <td width="75"><span class="stil181">Nr D10511</span></td> <td width="31" align="right" class="stil21">79:-</td> <td width="75"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil21"><img src="../kop4.gif" alt="Köp" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="422" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil22"><strong>Klaga hos hyresnämden</strong> om du inte kommer överens m. värden.</div></td> <td width="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil22"></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style83"></span></td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil22"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="422" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil21"><strong>Ansökan</strong> <strong>till hyresnämnden vid tvister.</strong></span></td> <td width="30" align="right" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10315</span></td> <td width="31" align="right" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil21">59:-</span></td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil21"><img src="../kop4.gif" alt="Köp" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="422" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil22"><strong>Godkänd flyttstädning?</strong></div></td> <td width="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil22"></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style83"></span></td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil22"></div></td> </tr> <tr> <td width="422" height="34" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21"><strong>Godkännande</strong> av<strong> städning. </strong>Undvik konflikter med vår dokumentmall med godkännande/uppgörelse<span class="stil23"> om flyttstädningen.</span></td> <td width="30" align="right" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21"> </td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1" class="stil11"><span class="stil181">Nr D10401</span></td> <td width="31" align="right" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21">49:-</td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1" class="stil11"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil21"><img src="../kop4.gif" alt="Köp" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="422" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil22"><strong>Godkänd funktion av vitvaror</strong></div></td> <td width="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil22"></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style83"></span></td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil22"></div></td> </tr> <tr> <td width="422" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21"><strong>Funktionskontroll </strong>av<strong> vitvaror </strong>Undvik konflikter med vår dokumentmall där parterna är överens om att vitvarorna fungerar.</td> <td width="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10405</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21">59:-</td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil21"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="422" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil22"><strong>Nycklar</strong></div></td> <td width="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil22"></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style83"></span></td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil22"></div></td> </tr> <tr> <td width="422" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21"><strong>Kvittens </strong>av nycklar vid uthyrning.</td> <td width="30" align="right" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21"> </td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10593</span></td> <td width="31" align="right" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21">49:-</td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil21"><img src="../kop4.gif" alt="Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td width="422" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21"><strong>Kvittens </strong>av nycklar vid uthyrning + överenskommelse om när och hur uthyraren får tillträde till bostaden för arbeten mm.</td> <td width="30" align="right" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21"> </td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10595</span></td> <td width="31" align="right" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21">89:-</td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil21"><img src="../kop4.gif" alt="Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td width="422" bgcolor="#E7E7E1" class="stil22"><strong>Kvittens </strong>när hyresgästen lämnar tillbaka nycklarna.</td> <td width="30" align="right" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21"> </td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10592</span></td> <td width="31" align="right" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21">39:-</td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil21"><img src="../kop4.gif" alt="Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="422" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil22"><strong>Övrigt</strong></div></td> <td width="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil22"></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style83"></span></td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil22"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="422" height="27" valign="middle"><span class="style84"><strong>Kvitto vid försäljning av elektronik, ex dator.</strong></span></td> <td width="30" align="right"> </td> <td width="75"><span class="stil181">Nr D10773</span></td> <td width="31" align="right"><span class="style84">49:-</span></td> <td width="75"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style83 style83"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="422" valign="middle"><span class="style84"><strong>Kvitto</strong> när du skall sälja andra saker</span></td> <td width="30" align="right" valign="middle"> </td> <td width="75" valign="middle"><span class="stil181">Nr D10323</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle"><span class="style84">49:-</span></td> <td width="75" valign="middle"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style83 style83"><img src="../kop4.gif" alt="Köp" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="422" height="27" valign="middle"><span class="style84"><strong>Kvitto som ovan, men med upp till 2 säljare och 2 köpare.</strong></span></td> <td width="30" align="right"> </td> <td width="75"><span class="stil181">Nr D10775</span></td> <td width="31" align="right"><span class="style84">59:-</span></td> <td width="75"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style83 style83"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="422" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style84"><strong>Köpekontrak</strong>t <strong>för saker med betalning vid senare tillfälle</strong> <strong>med separat kvitto (som medföljer).</strong></span></td> <td width="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10327</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style84">49:-</span></td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style83 style83"><img src="../kop4.gif" alt="Köp" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td width="422" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil9">Jordabalken Läs mer om lagen på Riksdagens webbplats.</td> <td width="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1970:994" title="SFS Jordabalken" target="_blank" class="stil22">Läs mer</a></td> <td width="31" align="right" bgcolor="#E7E7E1" class="stil21"> </td> <td width="75" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style83"></span></td> </tr> </table> <span class="story"><br> </span> <style type="text/css"> <!-- .style32 {color: #FF0000; font-weight: regular; } .style45 {font-size: 14px} .h3 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .style71 {font-size: 12px} .style71 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style71 {font-size: 12px} .style71 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style72 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .style68 {font-size: 14px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style73 {font-size: 14} .style74 { font-size: medium; font-weight: regular; } body,td,th { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; } .style58 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .style56 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .style581 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .stil13 {font-size: small} .stil16 {color: #000000} .stil72 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #000000; } a { font-size: small; } .stil73 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000; } .stil74 {color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;} .stil76 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; } .style711 {font-size: 12px} .style711 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style711 {font-size: 12px} .style711 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style711 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .stil77 { font-size: 12px; font-weight: bold; } .stil201 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; } .stil181 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; } --> </style> <script type="text/javascript"> <!-- function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} } //--> </script> <body> <table width="650" border="0"> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td height="18" colspan="5" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="stil76">Familjerättsliga dokumenttmallar </td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td height="18" colspan="5" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="stil76"><span class="stil77">Beställ dokumenten för leverans per e-post/post.</span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="447" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><span class=""><strong>Ansökan om skilsmässa</strong></span></div></td> <td width="1" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><span class="stil37 stil14 stil5"><span class="stil37 stil16 stil14"><strong>id-numme</strong></span><strong>r</strong></span><a href="../DPP_PROV_allmant1.pdf" target="_blank" class="stil2 "></a></div></td> <td width="30" height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><span class="stil201">Pris</span></td> <td width="79" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr> <td valign="bottom" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong> Ansökan</strong> <strong>om gemensam skilsmässa</strong>. (inga barn under 16 år).</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10447</span></td> <td height="27" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">89:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Ansök om gemensam skillsmässa genom att köpa ansökan hos www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong><strong>Ansökan </strong>om gemensam skilsmässa</strong>. (med gemensamma barn under 16 år). <br> </td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10449</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">109:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Ansök om gemensam skillsmässa genom att köpa ansökan hos www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong> Ansökan</strong> <strong>om skilsmässa</strong> <strong>när den andra partnern inte vill skiljas</strong><br> En person ansöker. (inga barn under 16 år).</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10689</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">139:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Ansök om gemensam skillsmässa genom att köpa ansökan hos www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong><strong>Ansökan </strong>om skilsmässa</strong> <strong>när den andra partnern inte vill skiljas</strong><br> En person ansöker. (med gemensamma barn under 16 år). <br> </td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10691</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">159:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Ansök om gemensam skillsmässa genom att köpa ansökan hos www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><span class=""><strong>Ansökan om fullföljd skilsmässa</strong></span></div></td> <td width="1" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Ansökan</strong> <strong>om fullföljd skilsmässa efter 6 månaders betänketid. </strong></td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10445</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">59:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="VIktigt att skillmässan fullföljs, ansök med ett dokument från www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><span class=""><strong>Bodelningsavtal</strong></span></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td height="31" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Bodelningsavtal vid skilsmässa.</strong> 2 sidor 4 bilagor. </td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10457</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">159:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp bodelningsavtal vid skillsmässa hos www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Bodelningsavtal när samboförhållandet upphört</strong>.</strong> 2 sidor 4 bilagor.</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10461</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">179:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Bodelningsavtal för makar under bestående äktenskap köper du hos www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Bodelningsavtal under bestående äktenskap.</strong> 2 sidor 4 bilagor. </td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10459</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">169:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Bodelningsavtal för makar under bestående äktenskap köper du hos www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><span class=""><strong>Registrering av bodelning</strong></span></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Ansökan om registrering</strong> <strong>av Bodelningsavtal.</strong></td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10439</span></td> <td height="27" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">39:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett dokument för registrering av bodelningsaavtal" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><span class=""><strong>Ansökan av bodelning</strong></span></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Ansökan om Bodelning</strong> <strong>under bestående äktenskap.</strong></td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10437</span></td> <td height="27" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">69:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ansökan om bodelning under bestående äktenskap" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><strong>Ansökan om bodelningsförrättare</strong></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Skilsmässa. Ansökan om bofördelningsförrättare</strong> när parterna inte kan komma överens om fördelning av tillgångar och skulder. </td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10441</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">49:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp en ansökan om bodelningsförättare" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Sambo.</strong> <strong>Ansökan om bofördelningsförrättare</strong> <strong>när samboförhållandet upphört</strong> och parterna inte kan komma överens om fördelningen av tillgångar och skulder.</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10443</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">49:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp en ansökan om bodelningsförrättare hos www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><strong>Avtal sambo</strong></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Sambo.</strong> Samboavtal där all egendom undantas vid ev.bodelning. </td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10475</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">105:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="samboavtal där all egendom undantas vid bodelning" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Sambo.</strong> Samboavtal där viss egendom undantas vid ev.bodelning. </td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10477</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">125:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Samboavtal där endast viss egendom undantas vid bodelning" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><strong>Sambo. Anmälan om gemensam bostad för sambos.</strong> <em>Kan vara en säkerhet för att den sambo som äger fastigheten inte säljer eller pantsätter denna utan den andre sambons samtycke.</em></span></td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10433</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">99:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp en anmälan om Köp en anmälan om gemensam bostad" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><strong>Bouppgivare</strong> <strong>vid bouppteckningen</strong></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><strong>Dödsbo.</strong>. <strong>Överenskommelse om bouppgivare</strong> <strong>till bouppteckningen</strong>. För upp till 8 presoner.</span></td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10467</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711">89:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Ibland behövs en generalfullmakt ex när någon börjar bli dement. Köp fullmakten hos oss på www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><span class=""><strong>Kallelser till bouppteckning</strong></span></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style711"><strong>Dödsbo. Kallelse till bouppteckning.</strong></span></td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10465</span></td> <td height="27" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711">99:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style711"><strong>Dödsbo. Kallelse till bouppteckning + bekräftelse på mottagandet.</strong> </span></td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10463</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711">109:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><span class=""><strong>Fullmakter</strong></span> </div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Fullmakt</strong> att i ditt ställe ta ut pengar, betala räkningar etc. på din <strong>bank</strong>.</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10733</span></td> <td height="28" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="stil2 style711 style711">139:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Fullmakt</strong> att ni (2 personer) skriver in ändamål själv, upp till 7 saker.</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10743</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="stil2 style711 style711">139:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Fullmakt</strong> att du skriver in ändamål själv, upp till 7 saker..</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10745</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="stil2 style711 style711">119:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style711 style711"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Fullmakt</strong> för någon att representera dig vid <strong>arvskifte</strong> när du inte kan närvara.</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10731</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="stil2 style711 style711">109:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Fullmak</strong>t <strong>för en person</strong> <strong>att sköta upp till två personers ekonomi</strong>.</span></td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10473</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74 ">129:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Ibland behövs en generalfullmakt ex när någon börjar bli dement. Köp fullmakten hos oss på www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Dödsbo. Fullmakt</strong> <strong>inför</strong> <strong>bouppteckning.</strong></td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10769</span></td> <td height="27" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74 ">69:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Dödsbo. </strong> <strong>Fullmakt</strong> <strong>för att i stället för dödsbodelägare underteckna alla dokument.</strong></td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10471</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74 ">129:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><span class=""><strong>Skuldebrev</strong></span></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74"><strong>Skuldebrev om du lånar eller lånar ut pengar.</strong></span></span></td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10317</span></td> <td height="27" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">89:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Skuldebrev om du lånar/lånar ut ex pengar till bostaden" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><span class=""><strong>Testamente</strong></span></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Testamente </strong>när en person ska testamentera sin egendom.</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10487</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">89:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="testament för 1 person" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Testamente </strong>när två personer ska testamentera sin egendom.</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10489</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">99:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett testamente för två personer i samma hushåll" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Testamente mellan makar.</strong> Makar ärver varandra men det kan kännas bättre med ett testemente.</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10491</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">49:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett testamente där makarna ärver varandra" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Testamente</strong> <strong>mellan makar med särkullbarn</strong>. Särkullbarnen har alltid rätt att få ut sitt arv. I detta testemente vädjas om att kvarvarande maken skall få sitta i orubbat bo.</span></span></td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10493</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">99:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett testamente där makar ärver varandra och vädjar att särkullbarnen tar ut sitt arv när de siste av makarna avlider" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Testamente mellan sambos. </strong></td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10495</span></td> <td height="27" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">109:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Sambopar testamenterar till varandra" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><span class=""><strong>Klander av testamente</strong></span></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><strong>Klander av testemente. </strong> Ogiltigförklara ett testemente.</span></td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10627</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711">139:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett testamente där makarna ärver varandra" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><span class=""><strong>Äktenskapsförord</strong></span></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Äktenskapsförord.</strong> Nuvarande och kommande egendommar skall vara enskild egendom för båda makarna. </td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10497</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">89:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="äktenskapsförord där alla egendomar är enskild egendom" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td height="34" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Äktenskapsförord.</strong> Nuvarande egendom skall för båda makarna vara enskild men kommande skall vara giftorättsgods.</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10499</span></td> <td height="34" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">99:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Äktenskapsförord där nuvarand egendom är parternas egna medan kommande blir gemensam" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Äktenskapsförord. </strong>Kommande egendom skall vara giftorättsgods.</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td width="71" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10501</span></td> <td height="27" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">99:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="endast en av makarnas egendom är enskild, men kommande egendom blir gemensam" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Äktenskapsförord</strong>. En av makarna skall ha nuvarande och kommande egendom som enskild. </td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10503</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">89:- </span></span> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="en av makarna vill att all egendom skall vara enskild" width="75" height="25" border="0"></a></tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Äktenskapsförord.</strong> Valfri text. Skriv själv ditt äktenskapsförord</span></span>.</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10505</span></td> <td height="27" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">49:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="äktenskapsförord där du själv skriver avtalstexten" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><span class=""><strong>Upphävande av äktenskapsord</strong></span></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Upphävande av äktenskapsförord</strong></span></span>.</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10663</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">139:- </span></span> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="en av makarna vill att all egendom skall vara enskild" width="75" height="25" border="0"></a></tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><span class=""><strong>Registrering av äktenskapsord</strong></span></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Äktenskap</strong>. <strong>Ansökan om registrering av äktenskapsförord. </strong></td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10451</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">59:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="style711 style581 style711 style711"><strong>Önskemål inför begravning</strong></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Berätta om hur din begravning skall hanteras</strong> T.ex jordbegravning, kremation, blommor, sånger, annonser, gravsten, gravplats, kista....</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10687</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="stil2 style581 style711 style711">69:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style581 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett testamente där makarna ärver varandra" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil15 stil22 style581 style711 style711"><strong>Ekonomisk redogörelse om något skulle hända dej</strong></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><span class="style711">Pris</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td height="34" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Skriv ner viktiga uppgifter om ex. lån, abonnemang, fastigheter etc.</strong> Det är bra för dina anhöriga att känna till vid sjukdom eller dödsfall</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D106993</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="stil2 style581 style711 style711">99:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style581 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett testamente där makarna ärver varandra" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil15 stil22 style581 style711 style711"><strong>Egenremiss till vård</strong></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><span class="style711">Pris</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style711"><strong>Skriv din egen remiss när du vill ha vård.</strong></span></td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10751</span></td> <td height="27" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="stil2 style581 style711 style711">29:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style581 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett testamente där makarna ärver varandra" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="style711"><strong>Arvskifte</strong></div></td> <td align="center" valign="middle" class="style71"> </td> <td valign="middle" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" class="style71"><span class="style711">Pris</span></td> <td valign="middle" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Arvskifte</strong> för upp till 8 arvtagare. </td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10453</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil2 style581 style711 style711">199:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style581 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Bilaga till ovanstående</strong> Mer detaljerat underlag. </td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10819</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil2 style581 style711 style711">49:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style581 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Arvskifte</strong> för upp till 14 arvtagare.</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10699</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style711">269:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style581 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Bilaga till ovanstående</strong> Mer detaljerat underlag. </td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10821</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil2 style581 style711 style711">69:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style581 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil2 style711 style711"><strong>Kallelse</strong> <strong>till</strong> <strong>arvskifte.</strong></span></td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10761</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="stil2 style711 style711">69:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Kallelse</strong> <strong>till</strong> <strong>arvskifte + bekräftelse. </strong>Mottagaren bekräftar att han tagit emot kallelsen.</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10763</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="stil2 style711 style711">89:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Fullmakt</strong> för någon att representera dig vid arvskiftet när du inte kan närvara.</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10731</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="stil2 style711 style711">109:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><strong>Partnerskap</strong></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><span class="style711">Pris</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr> <td height="30" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Partenrskap </strong>Bodelningsavtal för partner under bestående partnerskap . 2 sidor 4 bilagor.</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10455</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">149:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Bodelningsavtal under bestående partnerskap. Avtalet köper du hos www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style711"><strong>Ansökan om Bodelning</strong> under bestående partnerskap.</td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10435</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><span class="style581 style581 stil74">69:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ansökan om bodelning under bestående partnerskap" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"><span class=""><strong>Övrigt</strong></span></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> <td height="18" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><span class="style711">Pris</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil72 style581 style581 style71 style71 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style711"><strong>Kvitto vid försäljning av elektronik, ex dator.</strong></span></td> <td width="1" align="right" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10773</span></td> <td height="30" align="right" class="style71"><span class="style711">49:-</span></td> <td bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style711"><strong>Kvitto</strong> när du skall sälja andra saker</span></td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10323</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style711">49:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style711"><strong>Kvitto som ovan, men med upp till 2 säljare och 2 köpare.</strong></span></td> <td width="1" align="right" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10775</span></td> <td height="30" align="right" class="style71"><span class="style711">59:-</span></td> <td bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style711"><strong>Köpekontrak</strong>t <strong>för saker med betalning vid senare tillfälle</strong> <strong>med separat kvitto (som medföljer).</strong> Kan vara bra vid byte av bostad om ex. gräsklipparen skall övertas först vid tillträdet av bostaden.</span></td> <td width="1" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil181">Nr D10327</span></td> <td height="30" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style711">49:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köp" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> </table> <style type="text/css"> <!-- .stil13 {color: #000000} .style44 {color: #0000CC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .stil14 {font-size: 12px} .stil15 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .stil16 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .stil18 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; } .stil20 { font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; color: #000000; } .style71 {font-size: 12px} .style71 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style71 {font-size: 12px} .style71 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style83 {font-size: 12px} .style711 {font-size: 12px} .style711 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style711 {font-size: 12px} .style711 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style711 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} --> </style> <table width="650" border="0"> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td colspan="5" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="stil20">Villa-dokument</span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td colspan="5" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="stil18">Beställ dokumenten för leverans per e-post/post.</span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Kontrakt</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"><a href="../D10300_10810_PROV_Fastighet_kontrakt.pdf" target="_blank">Prov</a></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil16 stil14"><strong>Avancerat och heltäckande.</strong> Uppfyller lagens formkrav. <strong><br> </strong>7 sidor. Komplettera med ett köpebrev.</td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil18"> Nr D10411</td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15"><span class="stil15">199:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för fastigheter" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil16 stil14">Som ovan med tillägg för<strong> friskrivning mot dolda fel</strong></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10413</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">219:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Köpekontrakt med friskrivning för fastigheter" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" height="40" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil16 stil14"><strong>Avancerat men light=lite enklare. </strong>Uppfyller lagens formkrav<br /> 6 sidor Komplettera med ett köpebrev.</td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10415</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">139:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Köpekontrakt, light, förfastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil16 stil14">Som ovan med tillägg för<strong> friskrivning mot dolda fel</strong></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10417</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">159:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Köpekontrakt med friskrivning för fastigheter" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="sstyle711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Kontrakt för byggnad på arrenderad mark</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"><a href="../D10300_10810_PROV_Fastighet_kontrakt.pdf" target="_blank">Prov</a></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 stil16 stil14">Uppfyller lagens formkrav.<br> Köp till vårt specialköpebrev nedan som är avsett för byggnad. </td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10367</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">189:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Kontrakt för byggnad pa arrenderad mark" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 stil16 stil14">Som ovan med tillägg för <strong>friskrivning mot dolda fel</strong><br> Köp till vårt specialköpebrev nedan som är avsett för byggnad. </td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10369</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">209:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Kontrakt med friskrivning för byggnad pa arrenderad mark" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil16 stil14">Köpebrev passande ovanstående kontrakt.</td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10371</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">109:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Köpebrev för byggnader pa arrenderad mark" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Hyreskontrakt</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Hyr ut hela huset. </span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10351</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">95:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! HyreskontraktKlicka här! Hyreskontrakt" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Hyr ut en del av huset t.ex ett rum.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10353</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">75:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Hyreskontrakt" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Kontrakt för tomtmark</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"><a href="../D10300_10810_PROV_Fastighet_kontrakt.pdf" target="_blank">Prov</a></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 stil16 stil14">Uppfyller lagens formkrav. Komplettera med ett köpebrev.</td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10391</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">179:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Kontrakt förtomt mark" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Kontrakt för jordbruksmark</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 stil16 stil14">Uppfyller lagens formkrav. Komplettera med ett köpebrev.</td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10599</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">245:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Kontrakt förtomt mark" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Handpenning</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 stil16 stil14">Kvittens när handpenning överlämnas.</td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10409</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">49:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Kontrakt förtomt mark" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Köpebrev</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil16 stil14">Används vid tillträdet när bostaden skall betalas och som underlag för lagfartsansökan. Köp till lagfartsansökan nedan.</td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10337</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">109:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Köpebrev för fastigheter" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil16 stil14">För byggnad på arrenderad mark.</td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10371</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">109:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Köpebrev för byggnader pa arrenderad mark" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Lagfartsansökan</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Inlämnas inom 3 månader efter att köpebrev skrivits.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10361</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">49:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Lagfartsansökan för fastigheter" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Lagfartsansökan vid gåva av fastigheten</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Inlämnas inom 3 månader efter att gåvobrev skrivits.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10375</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">59:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Vid gåva mellan makar som vill äga fastigheten gemensamt 50/50</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10697</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">69:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Vid gåva när någon ger bort sin halva av fastigheten.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10769</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">69:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Fullmakter</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">att istället för <strong>köparen</strong> underteckna köpehandlingar.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10339</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">69:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Fullmakt för köpare av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">att istället för <strong>säljaren</strong> underteckna köpehandlingar.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10341</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">69:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Fullmakt för säljare av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Gåvobrev i en mängd varianter</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Utan att kräva ersättning eller att mottagaren skall överta lån.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10343</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">129:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Som ovan men med friskrivningsklausul.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10645</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">149:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Mottagaren skall <strong>överta lån</strong> på fastigheten.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10345</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">169:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev med övertagande av lån vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Som ovan men med friskrivningsklausul.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10647</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">189:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev med övertagande av lån vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Mot <strong>vederlag</strong> (mottagaren betalar en summa för gåvan).</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10347</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">149:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Som ovan men med friskrivningsklausul.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10649</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">169:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14"><strong>Lämplig lagfartsansökan</strong> till ovanstående gåvobrev.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10375</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">59:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14"><strong>Kombi.</strong> Övertagand av lån och vederlag För upp till 2 givare och 4 mottagare.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10611</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">209:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Som ovan men med friskrivningsklausul.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10651</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">229:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14"><strong>Lämplig lagfartsansökan</strong> till gåvobrev Kombi</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10809</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">79:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Gåvobrev. Ge bort valfri andel</strong> <strong>för ex.ROT-avdrag</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="29" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Ge bort ex 1/10-del för att båda parter skall kunna utnyttja ROT-avdraget. 1 givare och 1 mottagare.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10805</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">169:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Lagfartsansökan passande ovanstående gåvobrev</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10807</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">49:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="78" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="stil15"><strong>Gåvobrev där två parter äger 50% var men en part ger bort sin del till en tredje part</strong></span></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">När två personer äger 50% var, men en part ger bort sin del till en treje part</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10767</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">169:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Gåvobrev Mottagaren överat lån</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10787</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">189:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Gåvobrev Mottagaren ger viss ersättning för gåvan (vederlag).</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10789</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">179:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Kombi + att lån övertas + att viss ersättning ges (vederlag).</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10791</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">199:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Lämplig lagfartsansökan passande ovanstående gåvobrev.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10769</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">69:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Gåvobrev mellan makar</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">När en av parterna äger hela fastigheten och vill skriva över halva.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10695</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">129:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14"><strong>Registrera gåvohandlingen för kunna söka lagfart</strong></span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10817</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">59:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Lämplig lagfartsansökan.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10697</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">69:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="stil15"><strong>Gåvobrev där parterna äger 50% var men vill att 1 äger 100%</strong></span></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Utan vederlag eller att lån övertas eller vederlag. </span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10777</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">109:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Med att lån övertas.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10779</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">149:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Med vederlag (ersättning för gåvan).</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10781</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">139:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Kombi, med vederlag + lån som övertas</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10783</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">159:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2 stil16 stil14">Lämplig lagfartsansökan till ovanstående gåva. </td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2 stil16 stil14"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10785</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" class="stil2 stil16 stil14">79:-</td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Köp" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong> Registrera din gåva? </strong>För lagfart, ett krav vid gåva mellan makar </div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14"><strong>Ansökan till tingsrätten om registrering av gåvohandling</strong></span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10817</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">59:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Gåvobrev för byggnad på arrenderad mark</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Utan lösen av lån och utan vederlag (ersättning)</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10349</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">129:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="32" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Som ovan men med friskrivningsklausul.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10653</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">149:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="32" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Mottagaren övertar lån på byggnaden.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10793</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">159:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="32" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Som ovan men med friskrivningsklausul.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10799</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">179:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="32" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Mottagaren betalar en summa för gåvan (vederlag)</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10795</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">139:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="32" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Som ovan men med friskrivningsklausul.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10801</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">159:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="32" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Kombi, Mottagaren övertar lån + vederlag (ersättning)</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10785</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">179:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="32" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Som ovan men med friskrivningsklausul.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10797</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">199:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Gåvobrev för pengar eller saker</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Även värdepapper. Gåvan blir enskild och ses ej som förtida arv.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10397</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">59:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Ansökan till tingsrätten om <strong>registrering av gåvohandling</strong></span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10817</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">59:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Skuldebrev</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Dokumentmall när du lånar/lånar ut till köp av ex fastigheter.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10317</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">89:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Skuldebrev" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Sevitut</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">För gemensam väg, gemensamt vatten, gemensamt avlopp etc.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10377</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">89:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Servitut mellan fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Ansökan om inskrivning av servitutet hos inskrivningsmyndigheten.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10379</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">39:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Ansökan onm inskrivning av servitut" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Arrendekontrakt</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Överenskommelse om att arrendera ut en tomt (utan byggnad).</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10813</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">119:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Servitut mellan fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Likvidavräkning, ekonomisk redogörelse</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil16 stil14">Inga lån överlåts eller löses.</td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10671</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">79:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Likvidavräkning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil16 stil14"><strong>Lånen övertas</strong> (köparen övertar säljarens lån).</td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10675</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">99:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Likvidavräkning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" height="40" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil16 stil14"><strong>Lånen löses</strong> (säljarens lån löses av säljaren vid tillträdet).</td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10677</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">119:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Likvidavräkning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil16 stil14"><strong>Kombi </strong> av ovan med lån som övertas och lån som löses.</td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10673</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">139:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Likvidavräkning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Häv ett ingånget avtal</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Dokumentmall när du vill häva kontraktet gällande fastigheter.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10395</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">109:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Häv köpet med denna dokumentmall" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Kommunens förköpsrätt</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Förfrågan om de ämnar utnyttja ev. förköpsrätt</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10407</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">89:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Häv köpet med denna dokumentmall" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Avslutande av fastighetsmäklares uppdrag</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Om mäklaren under avtalstiden inte lyckats sälja fastigheten kan du med denna mall avsluta uppdraget på ett korrekt sätt.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10747</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">69:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Avsluta mäklaruppdraget med denna dokumentmall" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Ansökan om "dödande" av pantbrev</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="40" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Ansökan om att förkommna pappers-pantbrev tas bort, "dödas" men att inteckningan skall finnas kvar. (upp till 4 pantbrev).</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10725</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">139:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Döda pantbrev med denna dokumentmall" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="33" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14"> Ansökan om borttagande av inteckningar när pantbrevet förkommit. Upp till 4 inteckningar kan "dödas ".</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10829</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">169:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Döda pantbrev med denna dokumentmall" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Godkännande av granne vid byggnation</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Om du t.ex vill bygga närmare än 4 meter från tomtgränsen ska din granne behöva godkänna det.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10613</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">109:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Godkännade av din granne vid byggnation" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Godkännande av städning</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Undvik konflikter efter <strong>försäljningen.</strong> Låt köparen godkänna din städning vid tillträdet av bostaden</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10399</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">49:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Godkännade av flyttstädningen" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="32" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen om städningen är korrekt utförd vid <strong>uthyrning.</strong></span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10401</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">49:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Godkännade av flyttstädningen" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Funktionskontroll av vitvaror</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Undvik konflikter efter <strong>försäljningen.</strong> Låt köparen godkänna vitvarornas funktion vid tillträdet av bostaden.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10405</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">59:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Godkännande av vitvarors funktion vid tillträdet" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Nyklar</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Låt hyresgästen kvittera ut nyklarna vid uthyrning.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10593</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">49:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Kvittens av nyklar" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Som ovan + överenskommelse om när och hur hyresvärden får tillträde till bostaden för service och reparationer.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10595</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">89:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Kvittens av nyklar" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">När nyklarna lämnas tillbaka är denna dokumentmall bra att ha.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10597</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">39:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Kvittens av nyklar" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="410" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil5 stil16 stil14"><strong>Övrigt</strong></div></td> <td width="32" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> <td width="33" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Kvitto vid försäljning av elektronik t.ex. datore och, kameror</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10773</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">49:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Som ovan men för andra prylar och saker.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10323</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">49:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Som ovan för upp till 2 säljare och 2 köpare</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10775</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">59:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="410" height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil15 stil16 stil14">Kontrakt för betalning vid ett senare tillfälle. T.ex, när gräsklipparen köp, men övertas först vid tillträdet.</span></td> <td width="32" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10327</span></td> <td width="33" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil16 stil14">49:-</span></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil16 stil14"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="stil38 stil16 stil14"><span class="stil15 stil16 stil14">Sälja dödsboet, skifta arvet? Välj bland drygt 50 malla för dödsbodelägare och arvingar. <a href="../x_dodsbo.php" title="Klicka här.Dokumentmallar för dödsbodelägare och arvingar.">Klicka här</a></span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="right" valign="middle"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="34" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style711"> Saknar du PDF-program? <a href="http://www.adobe.se/products/acrobat/readstep2.html" title="Ladda ner Acroboat Reader" target="_blank">Klicka här </a></span></td> <td align="right" valign="middle"> </td> <td valign="bottom" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="bottom" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="bottom" bgcolor="#FFFFFF"> </td> </tr> </table> <style type="text/css"> <!-- .stil13 {color: #000000} .style44 {color: #0000CC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .stil14 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .stil5 {font-size: 12px} .stil16 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: bold; } .stil17 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .stil18 {font-size: 10px} .style71 {font-size: 12px} .style71 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style71 {font-size: 12px} .style71 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style71 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .style711 {font-size: 12px} .style711 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style711 {font-size: 12px} .style711 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style711 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .stil20 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: bold; } .stil181 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; } --> </style> <table width="650" border="0"> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="428" height="21" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="stil20">Fritidshus-dokument</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="bottom" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="77" align="center" valign="bottom" bgcolor="#FFFFFF"> </td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td height="12" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711">Beställ dokumenten för leverans per e-post/post.</span></td> <td height="12" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2 "> </td> <td height="12" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../DPP_PROV_allmant1.pdf" target="_blank" class="stil2 "></a></td> <td height="12" align="left" valign="middle"> </td> <td height="12" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../DP_prov_Kopebrev_oberlatelsebevis.pdf" target="_blank" class="stil2 "></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Kontrakt</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"><span class="stil37 stil16 stil14">Id-numme</span>r</div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="stil37 stil14 stil5"><span class="stil37 stil16 stil14">Pris</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil14 stil5"><strong>Avancerat och heltäckande.</strong> Uppfyller lagens formkrav. <strong><br> </strong>7 sidor. Komplettera med ett köpebrev.</td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10329</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">199:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för fastigheter" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil14 stil5">Som ovan med tillägg för<strong> friskrivning mot dolda fel</strong></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10331</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">219:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Köpekontrakt med friskrivning för fastigheter" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td height="40" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil14 stil5"><strong>Avancerat men light=lite enklare. </strong>Uppfyller lagens formkrav<br /> 6 sidor Komplettera med ett köpebrev.</td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10333</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">139:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Köpekontrakt, light, förfastigheter" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil14 stil5">Som ovan med tillägg för<strong> friskrivning mot dolda fel</strong></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10335</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">159:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Köpekontrakt med friskrivning för fastigheter" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Kontrakt för byggnad på arrenderad mark</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 stil14 stil5">Uppfyller lagens formkrav.<br /> Köp till vårt specialköpebrev nedan som är avsett för byggnad. </td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10367</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">189:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Kontrakt för byggnad pa arrenderad mark" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 stil14 stil5">Som ovan med tillägg för <strong>friskrivning mot dolda fel</strong><br /> Köp till vårt specialköpebrev nedan som är avsett för byggnad. </td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10369</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">209:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Kontrakt med friskrivning för byggnad pa arrenderad mark" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil14 stil5">Köpebrev passande ovanstående kontrakt.</td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10371</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">109:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Köpebrev för byggnader pa arrenderad mark" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Hyreskontrakt</strong></div></td> <td width="20" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Hyr ut hela huset. </span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10351</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">95:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! HyreskontraktKlicka här! Hyreskontrakt" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Hyr ut en del av huset t.ex ett rum.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10353</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">75:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Hyreskontrakt" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Kontrakt för tomtmark</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 stil14 stil5">Uppfyller lagens formkrav. Komplettera med ett köpebrev.</td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10391</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">179:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Kontrakt förtomt mark" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Kontrakt för jordbruksmark</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 stil14 stil5">Uppfyller lagens formkrav. Komplettera med ett köpebrev.</td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10599</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">245:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Kontrakt förtomt mark" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Handpenning</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 stil14 stil5">Kvittens när handpenning överlämnas.</td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10409</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">49:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Kontrakt förtomt mark" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Köpebrev</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil14 stil5">Används vid tillträdet när bostaden skall betalas och som underlag för lagfartsansökan. Köp till lagfartsansökan nedan.</td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10337</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">59:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Köpebrev för fastigheter" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil14 stil5">För byggnad på arrenderad mark.</td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10371</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">109:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Köpebrev för byggnader pa arrenderad mark" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Lagfartsansökan</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Inlämnas inom 3 månader efter att köpebrev skrivits.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10361</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">49:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Lagfartsansökan för fastigheter" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Lagfartsansökan vid gåva finns i anslutning till gåvobreven</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17"><strong>Ansökan till tingsrätten om registrering av gåvohandling</strong></span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10817</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">59:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Fullmakter</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">att istället för <strong>köparen</strong> underteckna köpehandlingar.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10339</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">69:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Fullmakt för köpare av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">att istället för <strong>säljaren</strong> underteckna köpehandlingar.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10341</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">69:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Fullmakt för säljare av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Här följer en mängd av Gåvobrev. </strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Utan att kräva ersättning eller att mottagaren skall överta lån.</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10343</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">129:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Som ovan men med friskrivningsklausul.</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10645</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">149:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Mottagaren skall <strong>överta lån</strong> på fastigheten.</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10345</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">169:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev med övertagande av lån vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Som ovan men med friskrivningsklausul.</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10647</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">189:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev med övertagande av lån vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Mot <strong>vederlag</strong> (mottagaren betalar en summa för gåvan).</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10347</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">149:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Som ovan men med friskrivningsklausul.</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10649</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">169:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17"><strong>Lämplig lagfartsansökan</strong> till ovanstående gåvobrev.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10375</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">59:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17"><strong>Kombi.</strong> Övertagand av lån och vederlag För upp till 2 givare och 4 mottagare.</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10611</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">209:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Som ovan men med friskrivningsklausul.</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10651</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">229:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17"><strong>Lämplig lagfartsansökan</strong> till gåvobrev Kombi</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10809</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">79:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Gåvobrev. Ge bort valfri andel</strong> för ex.ROT-avdrag</div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="29" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Ge bort ex 1/10-del för att båda parter skall kunna utnyttja ROT-avdraget. 1 givare och 1 mottagare.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10805</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">169:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">R<strong>egistrering av gåvohandling mellan makar</strong></span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10817</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">59:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Lagfartsansökan passande ovanstående gåvobrev</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10807</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">49:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="17" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="stil17"><strong>Gåvobrev där två parter äger 50% var men en part ger bort sin del</strong></span></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">När två personer äger 50% var, men en part ger bort sin del till en treje part</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10767</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">169:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Som ovan + att lån övertas.</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10787</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">189:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Som ovan + att viss ersättning ges (vederlag).</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10789</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">179:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Som ovan + att lån övertas + att viss ersättning ges (vederlag).</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10791</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">199:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Lämplig lagfartsansökan passande ovanstående gåvobrev.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10769</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">69:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Gåvobrev mellan makar</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">När en av parterna äger hela fastigheten och vill skriva över halva.</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10695</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">129:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17"><strong>Registrera gåvohandlingen för kunna söka lagfart</strong></span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10817</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">59:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Lämplig lagfartsansökan.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10697</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">69:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="17" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="stil17"><strong>Gåvobrev där parterna äger 50% var men vill att 1 äger 100%</strong></span></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Utan vederlag eller att lån övertas eller vederlag. </span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10777</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">109:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Med att lån övertas.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10779</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">149:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Med vederlag (ersättning för gåvan).</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10781</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">139:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Kombi med vederlag och lån som övertas</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10783</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">159:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Ansökan till tingsrätten om <strong>registrering av gåvohandling</strong></span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10817</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">59:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2 stil14 stil5">Lämplig lagfartsansökan till ovanstående gåva. </td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2 stil14 stil5"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10785</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" class="stil2 stil14 stil5">79:-</td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Köp" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Gåvobrev för byggnad på arrenderad mark</strong></div></td> <td width="20" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Utan lösen av lån och utan vederlag (ersättning)</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10349</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">129:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Som ovan men med friskrivningsklausul.</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10653</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">149:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Mottagaren övertar lån på byggnaden.</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10793</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">159:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Som ovan men med friskrivningsklausul.</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10799</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">179:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Mottagaren betalar en summa för gåvan (vederlag)</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10795</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">139:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Som ovan men med friskrivningsklausul.</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10801</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">159:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Kombi, Mottagaren övertar lån + vederlag (ersättning)</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10797</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">179:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Som ovan men med friskrivningsklausul.</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10803</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">199:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Gåvobrev för pengar eller saker</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Även värdepapper. Gåvan blir enskild och ses ej som förtida arv.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10397</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">59:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong> Registrera din gåva? </strong>För lagfart, ett krav vid gåva mellan makar </div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17"><strong>Ansökan till tingsrätten om registrering av gåvohandling</strong></span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10817</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">59:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil155 stil5"><strong>Skuldebrev</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Dokumentmall när du lånar/lånar ut till köp av ex fastigheter.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10317</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">89:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Skuldebrev" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Sevitut</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">För gemensam väg, gemensamt vatten, gemensamt avlopp etc.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10377</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">89:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Servitut mellan fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Ansökan om inskrivning av servitutet hos inskrivningsmyndigheten.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10379</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">39:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Ansökan onm inskrivning av servitut" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Arrendekontrakt</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Överenskommelse om att arrendera ut en tomt (utan byggnad).</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10813</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">119:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Servitut mellan fastigheter" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Likvidavräkning, ekonomisk redogörelse</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil14 stil5">Inga lån överlåts eller löses.</td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10671</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">79:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Likvidavräkning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil14 stil5"><strong>Lånen övertas</strong> (köparen övertar säljarens lån).</td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10675</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">99:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Likvidavräkning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil14 stil5"><strong>Lånen löses</strong> (säljarens lån löses av säljaren vid tillträdet).</td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10677</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">119:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Likvidavräkning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil14 stil5"><strong>Kombi </strong> av ovan med lån som övertas och lån som löses.</td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10673</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">139:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Likvidavräkning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Häv ett ingånget avtal</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Dokumentmall när du vill häva kontraktet gällande fastigheter.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10395</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">109:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Häv köpet med denna dokumentmall" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Kommunens förköpsrätt</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Förfrågan om de ämnar utnyttja ev. förköpsrätt</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10407</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">89:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här! Häv köpet med denna dokumentmall" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Avslutande av fastighetsmäklares uppdrag</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Om mäklaren under avtalstiden inte lyckats sälja fastigheten kan du med denna mall avsluta uppdraget på ett korrekt sätt.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10747</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">69:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Avsluta mäklaruppdraget med denna dokumentmall" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Ansökan om "dödande" av pantbrev</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Har du tappat bort skriftliga pantbrev kan du med denna dokumentmall begära att de tas bort (upp till 4 pantbrev).</span></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10725</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">139:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Döda pantbrev med denna dokumentmall" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Godkännande av granne vid byggnation</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Om du t.ex vill bygga när tomtgränsen kan din granne behöva godkänna det.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10613</span></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">109:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Godkännade av din granne vid byggnation" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Godkännande av städning</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Undvik konflikter efter <strong>försäljningen.</strong> Låt köparen godkänna din städning vid tillträdet av bostaden</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10399</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">49:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Godkännade av flyttstädningen" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="32" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen om städningen är korrekt utförd vid <strong>uthyrning.</strong></span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10401</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">49:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Godkännade av flyttstädningen" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Funktionskontroll av vitvaror</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Undvik konflikter efter <strong>försäljningen.</strong> Låt köparen godkänna vitvarornas funktion vid tillträdet av bostaden.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10405</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">59:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Godkännande av vitvarors funktion vid tillträdet" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Nyklar</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Låt hyresgästen kvittera ut nyklarna vid uthyrning.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10593</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">49:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Kvittens av nyklar" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Som ovan + överenskommelse om när och hur hyresvärden får tillträde till bostaden för service och reparationer.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10595</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">89:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Kvittens av nyklar" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">När nyklarna lämnas tillbaka är denna dokumentmall bra att ha.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D108597</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">39:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Kvittens av nyklar" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711 stil14 stil5"><strong>Övrigt</strong></div></td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> <td width="28" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 stil14 stil5"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Kvitto vid försäljning av elektronik t.ex. datore och, kameror</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10773</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">49:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Som ovan men för andra prylar och saker.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10323</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">49:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Som ovan för upp till 2 säljare och 2 köpare</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10775</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">59:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil17">Kontrakt för betalning vid ett senare tillfälle. T.ex, när gräsklipparen köps i samband med kontraktskrivning av bostaden, men övertas först vid tillträdet.</span></td> <td width="20" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10327</span></td> <td width="28" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 stil14 stil5">49:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 stil14 stil5"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="27" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil38 stil14 stil5"><span class="stil36 stil14 stil5"> Saknar du PDF-program? <a href="http://www.adobe.se/products/acrobat/readstep2.html" title="Ladda ner Acroboat Reader" target="_blank">Klicka här</a></span></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="20" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="bottom" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="28" align="center" valign="bottom"> </td> <td valign="bottom" bgcolor="#FFFFFF"> </td> </tr> </table> <style type="text/css"> <!-- .style41 { font-size: 12px; font-weight: regular; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style51 {font-size: 14px} .style56 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .style58 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .style72 {font-size: 12px} .style72 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style72 {font-size: 12px} .style72 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style71 {font-size: 12px} .style71 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style71 {font-size: 12px} .style71 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } body,td,th { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; } .style44 {color: #0000CC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .style47 {font-size: 14px; color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style581 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .stil9 { font-size: 12px; font-weight: regular; color: #000000; } .stil10 {color: #000000} .stil13 {font-size: 12px; font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; } .stil14 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: small; } a { font-size: small; } .stil25 { font-weight: bold; font-size: 12px; } .stil29 {color: #000000; font-style: italic; } .stil33 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: 12px; } .stil34 {color: #000000; font-size: 12px; } .stil35 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; font-weight: bold;} .stil36 {color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;} .stil37 {color: #000000; font-style: italic; font-size: 12px; } .style711 {font-size: 12px} .style711 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style711 {font-size: 12px} .style711 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style711 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .stil45 { font-size: 16px; font-weight: bold; } .stil18 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; } --> </style> <script type="text/javascript"> <!-- function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} } //-->löö </script> <body><table width="650" border="0"> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td colspan="5" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="stil45">Bostadsrätts-dokument</span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td colspan="5" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Beställ dokumenten för leverans per e-post/post.</strong></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><span class="style711"><strong>Kontrakt</strong></span> </div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"> <div align="center" class="stil37 stil16 stil14"><strong>Id-nummer</strong></div> </div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="stil37 stil16 stil14"><strong>Pris</strong></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33"><strong>Köpekontrakt</strong> 6 sidor. Köp till kvitto på handpenning vid behov . <br> <strong><span class="stil35">Komplettera med</span> överlåtelsebevis.</strong></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle"><span class="stil18">Nr D10294</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">149:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td width="401" height="34" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="style581"><strong>Köpekontrakt med friskrivningsklausul </strong>6 sidor.</span></span><span class="stil33"> <br> <strong><strong>Komplettera med</strong> överlåtelsebevis.</strong></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10295</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">169:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="köpekontrakt med friskrivningsklausul för dolda fel" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><span class="style711"><strong>Överlåtelsebevis</strong></span></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"> <div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div> </div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr> <td width="401" height="34" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><strong>Överlåtelsebevis. </strong>1 sida. Föregås av ett kontrakt. <strong><span class="stil35">Komplettera med</span> ansökan om <em>utträde/inträde</em></strong></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10296</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">89:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Köpebrev används när bostaden skall övertas och betalas" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><span class="style711"><strong>Ansökan till bostadsrättsföreningen</strong></span></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"> <div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div> </div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" height="30" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33"><strong>Ansökan om utträde för säljaren och inträde för köparen ur/i bostadsrättsföreningen. </strong>1 sida.</td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10297</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">69:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="kop" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><span class="style711"><strong>Dokument när t ex en sambo vill köpa halva bostadsrätten</strong></span></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"> <div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div> </div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33"><strong>Köpekontrakt</strong> 6 sidor. Köp till kvitto på handpenning vid behov . <br> <strong><span class="stil35">Komplettera med</span> överlåtelsebeviset nedan.</strong></td> <td width="34" align="right" valign="middle"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle"><span class="stil18">Nr D10823</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle"><span class="style71"><span class="stil36">179:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td width="401" height="34" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><strong>Överlåtelsebevis passande ovanstående kontraktet</strong> <strong><span class="stil35">Komplettera med</span> ansökan om <em>inträde nedan.</em></strong></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10825</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">89:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Köpebrev används när bostaden skall övertas och betalas" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" height="30" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil14"><span class="style71"><strong>Ansökan om inträde för köparen/i bostadsrättsföreningen. Säljaren kvarstår som medlem. Passar ovanstående.</strong></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10827</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">69:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="kop" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><span class="style711"><strong>Fullmakter</strong></span></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"> <div align="center" class="stil37 stil16 stil14"></div> </div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33"><strong>Fullmakt</strong> <strong>att i köpares ställe</strong> underteckna överlåtelsehandlingar.</td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10298</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">69:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt att istället för en köpare underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsköp" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33"><strong>Fullmakt</strong> <strong>att i säljares ställe </strong>underteckna överlåtelsehandlingar.</td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10299</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">69:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33"><strong>Fullmakt</strong> att representera dig i kontakt med <strong>bostadsrättsföreningen.</strong></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10735</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">79:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><span class="style711"><strong>Handpenning</strong></span></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71"><strong> Kvittens på handpenning. Se till att lämna kvitto vid betalning.</strong></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10409</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33">49:-</td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil33"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><span class="style711"><strong>Gåvobrev</strong></span> Ge bort din/er bostadsrätt</div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil33"><strong>Gåvobrev</strong></span><span class="stil34">. <br> </span><span class="stil37"><span class="style581">Komplettera med</span> en ansökan om utträde/inträde vid gåva.</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10301</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">129:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil33"><strong>Gåvobrev</strong></span><span class="style71">. <span class="stil36">Samma som ovan men med friskrivningsklusul</span></span><span class="stil34">.<br> </span><span class="style71">Friskrivningen gäller endast lägenheten, ej fastigheten<span class="stil10">.<br> <span class="stil29"><span class="style581">Komplettera med</span> en ansökan om utträde/inträde vid gåva.</span></span></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10655</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">149:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36"><strong>Gåvobrev</strong> <strong>med</strong> <strong>övertagande av lån</strong>. <strong>Mottagaren övertar lånen</strong>.<br /> <span class="stil29"><span class="style581">Komplettera med</span> en ansökan om utträde/inträde vid gåva.</span></span></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10305</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">169:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Gåvobrev där gåvomottagaren tar över gåvogivarens lån på bostaden!" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil33"><strong>Gåvobrev</strong></span><span class="stil34"><span class="style581"> Samma som ovan men med friskrivningsklusul</span><br> </span><span class="style71">Friskrivningen gäller endast bostadsrätten, ej fastigheten den finns i.<br> <span class="stil29"><span class="style581">Komplettera med</span> en ansökan om utträde/inträde vid gåva.</span></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10657</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">189:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33"><strong>Gåvobrev</strong> <strong>mot vederlag</strong>. <strong>Mottagaren betalar en summa pengar<strong>.<br> </strong> </strong>Komplettera med<em> en ansökan om utträde/inträde vid gåva.</em></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10307</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">149:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Gåvobrev där gåvomottagaren tar över gåvogivarens lån på bostaden!" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil33"><strong>Gåvobrev. </strong></span><span class="stil34"><span class="style581">Samma som ovan men med friskrivningsklusul</span>.<br> </span><span class="style71">Friskrivningen gäller endast lägenheten, ej fastigheten den finns i.<span class="stil29"><span class="style581">Komplettera med</span> en ansökan om utträde/inträde vid gåva.</span></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10659</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">169:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" height="37" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36"><strong>Gåvobrev</strong> <strong>Kombi. </strong> <strong>Övertagande av lån + vederlag (ersättning). <br> </strong><span class="stil29"><span class="style581">Komplettera med</span> en ansökan om utträde/inträde vid gåva.</span></span></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10625</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">209:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Gåvobrev där gåvomottagaren tar över gåvogivarens lån på bostaden!" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil33"><strong>Gåvobrev. </strong></span><span class="stil34"><span class="style581">Samma som ovan men med friskrivningsklusul</span>.<br> </span><span class="style71">Friskrivningen gäller endast lägenheten, ej fastigheten den finns i.<br> <span class="stil29"><span class="style581">Komplettera med</span> en ansökan om utträde/inträde vid gåva.</span></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10661</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">229:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><span class="style711"><strong>Gåvobrev</strong></span><strong>, valfri andel</strong></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil33"><strong>Gåvobrev</strong> när du vil<strong>l</strong></span><span class="style71"> ge bort ex. 1/5 av din bostadsrätt. För 1 givare och 1 mottagare. Utan vederlag eller övertagande av lån.<br> </span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10811</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">159:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><span class="style711"><strong>Ansökan till bostadsrättsföreningen vid gåva</strong></span></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" height="27" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil33"><strong>Ansökan </strong> om utträde för gåvogivarna och inträde för gåvomottagarna </span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10815</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">99:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td colspan="2" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><span class="style711"><strong>Gåvobrev</strong></span> <strong>special</strong> där 1 av 2 ägare ger bort sin del till en 3:dje person</div> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil33"><strong>Gåvobrev</strong></span><span class="stil34">. </span><span class="stil33">Komplettera med<em> en specialansökan om utträde/inträde till bostadsrättsföreningen se nedan</em></span><span class="stil34"><em>.</em></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10831</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">219:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil33"><strong>Gåvobrev mot vederlag (viss ersättning ges till givaren)</strong></span><span class="stil34"><br> </span><span class="stil33">Komplettera med<em> en specialansökan om utträde/inträde till bostadsrättsföreningen se nedan.</em></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10837</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">269:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36"><strong>Gåvobrev</strong> <strong>med</strong> <strong>övertagande av lån</strong>. <strong>Mottagaren övertar alla eller en del lån</strong>. </span></span><span class="stil33">Komplettera med<em> en specialansökan om utträde/inträde till bostadsrättsföreningen se nedan.</em></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10835</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">309:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Gåvobrev där gåvomottagaren tar över gåvogivarens lån på bostaden!" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil33"><strong>Gåvobrev</strong></span><span class="stil34"><span class="style581"><strong> Kombi</strong>. <strong>Med</strong> <strong>övertagande av lån + vederlag.</strong>(ersättning).</span> </span><span class="stil33">Komplettera med<em> en specialansökan om utträde/inträde till bostadsrättsföreningen se nedan.</em></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10839</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">349:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><span class="style711"><strong>Ansökan special passande ovanstående gåvobrev</strong></span></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" height="27" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil33"><strong>Ansökan special </strong> om utträde för en av gåvogivarna och inträde för gåvomottagaren.</span></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10833</span></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">159:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><strong>Likvdavräkning-ekonomisk redogörelse vid försäljning</strong></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2 style71 style71 style71 style71 style71"><strong>Avräkning </strong>Inga lån övertas eller löses.</td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10679</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">79:-</span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2 style71 style71 style71 style71 style71"><strong>Avräkning </strong>Lånen övertas.</td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" > </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10683</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" ><span class="style71"><span class="stil15"><span class="style71">99:-</span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style84 stil13 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2 style71 style71 style71 style71 style71"><strong>Avräkning </strong>Lånen löses.</td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10685</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">119:-</span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2 style71 style71 style71 style71 style71"><strong>Avräkning Kombi </strong>Lån övertas och lån löses..</td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" > </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10681</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" ><span class="style71"><span class="stil15"><span class="style71">139:-</span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style84 stil13 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <br> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><span class="style711"><strong>Hyreskontrakt för uthyrning av bostadsrätten.</strong></span></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33"><strong>Hyreskontrakt och andrahandskontrakt. </strong><br /> Tips: köp till <em>Godkännande av städning</em> och <em>Kvittens av nycklar. </em></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10309</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">79:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Hyreskontrakt när du vill hyra ut din bostad, även för andrahandsuthyrning" width="75" height="8" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" height="34" align="left" valign="middle" class="stil33"><strong>Hyreskontrakt och andrahandskontrakt för en del</strong> <strong>av bostadsrätten, ex ett rum. </strong>Tips: köp till <em>Godkännande av städning</em> och <em>Kvittens av nycklar. </em></td> <td width="34" align="right" valign="middle"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle"><span class="stil18">Nr D10311</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle"><span class="style71"><span class="stil36">69:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Hyreskontrakt när du vill hyra ut en del av din bostad, ex ett rum" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33"><strong>Godkännande</strong> <strong>av städning vid uthyrning.</strong> Undvik konflikter med vår dokumentmall med godkännande/uppgörelse om städningen.</td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10401</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33">49:-</td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil33"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil33"><strong>Avslutade av mäklares förmedlingsuppdrag</strong></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil33"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil33"></div></td> </tr> <tr> <td width="401" height="28" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style56"><span class="stil33"><strong>Om mäklaren inte lyckats sälja din bostad under avtalstiden kan du med denna mall byta mäklare eller sälja privat.</strong></span></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil71 style71 style71 style71 style71 style71"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10749</span></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class=" stil71 style71 style71 style71 style71 style71">69:-</td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style84 stil20 stil18 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><span class="style711"><strong>Hävning av avtal</strong></span></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil33"><strong>Hävningsavtal</strong> där ni bryter ett köpekontrakt på ett korrekt sätt och där parterna inte kräver ersättning av varandera.</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10313</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">69:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="När villkor i köpekontraktet inte blivit uppfyllda och du skall häva köpet behövs detta hävningsavtal" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><span class="style711"><strong>Ansökan till hyresnämnden</strong></span></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36"><strong>Ansökan vid tvister. </strong></span></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10315</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">59:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="När villkor i köpekontraktet inte blivit uppfyllda och du skall häva köpet behövs detta hävningsavtal" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><span class="style711"><strong>Skuldebrev</strong></span></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36"><strong>Skuldebrev</strong> om du lånar eller lånar ut pengar.</span></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10317</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">89:-</span></span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Skuldebrev om du lånar/lånar ut ex pengar till bostaden" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil25"><span class="style711">Kontrakt</span> för dödsbo som skall sälja bostadsrätten</div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><strong>Kontrakt</strong> <strong>när ett dödsbo skall sälja bostadsrätten.</strong> Upp till 7 delägare. Köp till överlåtelsebevis för dödsbo och ansökan om utträde</td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10479</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71">189:-</span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Paket med gåvobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><strong>Kontrakt</strong> <strong>med friskrivning när ett dödsbo skall sälja bostadsrätten. </strong>Upp till 7 delägare.<strong><span class="stil35">Komplettera med</span> överlåtelsebevis</strong> <strong>för dödsbo och ansökan om utträde</strong>.</td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10481</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71">209:-</span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Paket med gåvobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style71"><strong>Överlåtelsebevis för dödsbon</strong></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><strong>Överlåtelsebevis</strong> för ett dödsbo som sålt bostadsrätten.<br /> <strong><span class="stil35">Komplettera med</span> ansökan om utträde för dödsbodelägare ur bostadsrättsföreningen</strong></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10483</span></td> <td width="34" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71">109:-</span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Paket med gåvobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style71"><strong>Fulmakt för dödsbon</strong></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" class="stil33"><strong>Fullmakt</strong> för någon att i ditt ställe underteckan alla dokument som rör dösboet.</td> <td width="34" align="right" valign="middle" class="stil14"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" class="stil14"><span class="stil18">Nr D10471</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" class="stil14"><span class="stil2 style71 style71 style71 style71 style71">89:-</span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" class="stil14"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><span class="style711"><strong>Ansökan för dödsbon till bostadsrättsföreningen</strong></span></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><strong>Ansökan om utträde</strong> <strong>ur bostadsrättsföreningen för dödsbodelägare och inträde för köparna.</strong></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10485</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71">99:-</span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Paket med gåvobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><span class="style711">Paket med dokumentmallar</span></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33">Paket med köpekontrakt, överlåtelsebevis och in/utträdesansökan.</td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10319</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">219:-</span></span></td> <td width="75" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Komplett paket med alla handlingar du behöver för att sälja din bostad" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="stil36">Paket med köpekontrakt med friskrivningsklausul, överlåtelsebevis och in/uträdesansökan.</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10321</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">239:-</span></span></td> <td width="75" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Komplett paket med alla handlingar du behöver för att sälja din bostad med en friskrivningsklausul mor dolda fel" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33">Paket med gåvobrev och ansökan in/utträde in/ur bostadsrättsföreningen. </td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10303</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><span class="stil36">149:-</span></span></td> <td width="75" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style71 style71 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Paket med gåvobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><span class="style711"><strong>Nycklar</strong></span></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style56"><span class="stil33"><strong>Kvittens av nycklar vid uthyrning.</strong></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style84 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10593</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style84 stil10 style71 style71 style71 style71 style71">49:-</td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style84 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style56"><span class="stil33"><strong>Kvittens av nycklar vid uthyrning + överenskommelse om när och hur uthyraren får tillträde till bostaden för arbeten mm.</strong></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style84 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10595</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style84 stil10 style71 style71 style71 style71 style71">89:-</td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style84 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style56"><span class="stil33"><strong>Kvittens när hyresgästen lämnar tillbaka nycklarna.</strong></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style84 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10592</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style84 stil10 style71 style71 style71 style71 style71">39:-</td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style84 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style71"><strong>Godkännande av städning och vitvaror</strong></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33"><strong>Godkännande</strong> <strong>av städning vid försäljning</strong>. Undvik konflikter med vår dokumentmall med godkännande/uppgörelse om städningen.</td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10399</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33">49:-</td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil33"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33"><strong>Funktionskontroll </strong>av<strong> vitvaror vid försäljning.<br> </strong>Undvik konflikter med vår dokumentmall där parterna är överens om att vitvarorna fungerar.</td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10405</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33">59:-</td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil33"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td width="401" height="34" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33"><strong>Godkännande</strong> <strong>av städning</strong> <strong>vid uthyrning</strong>. Undvik konflikter med vår dokumentmall med godkännande/uppgörelse om städningen.</td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil14"><span class="stil18">Nr D10401</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil33">49:-</td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil14"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"><span class="style711"><strong>Övrigt</strong></span></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> <td width="34" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil34"></div></td> </tr> <tr> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style65 style75 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><strong>Gåvobrev</strong> för pengar eller saker .</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10397</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style65 style75 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71">59:-</span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style65 style75 style71 stil10 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Gåvobrev där gåvomottagaren tar över gåvogivarens lån på bostaden!" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" height="27" align="left" valign="middle"><span class="style71"><strong>Kvitto vid försäljning av elektronik, ex dator.</strong></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle"><span class="stil18">Nr D10773</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle"><span class="style71">49:-</span></td> <td width="75" align="center" valign="middle"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><strong>Kvitto</strong> när du skall sälja andra saker</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10323</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">49:-</span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Köp" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="401" height="27" align="left" valign="middle"><span class="style71"><strong>Kvitto som ovan, men med upp till 2 säljare och 2 köpare.</strong></span></td> <td width="34" align="right" valign="middle"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle"><span class="stil18">Nr D10775</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle"><span class="style71">59:-</span></td> <td width="75" align="center" valign="middle"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="401" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><strong>Köpekontrak</strong>t <strong>för saker med betalning vid senare tillfälle</strong> <strong>med separat kvitto (som medföljer).</strong> Kan vara bra vid byte av bostad om ex. gräsklipparen skall övertas först vid tillträdet av bostaden.</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil18">Nr D10327</span></td> <td width="34" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">49:-</span></td> <td width="75" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 style71 style71 style71 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Köp" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> </table> <span class="story"><br> </span><style type="text/css"> <!-- .style42 {font-size: 14px} .style43 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .style71 {font-size: 12px} .style71 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style71 {font-size: 12px} .style71 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } body,td,th { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style68 {font-size: 14px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style72 {font-size: 12px} .style72 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style72 {font-size: 12px} .style72 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style56 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .style58 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .style711 {font-size: 12px} .style711 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style711 {font-size: 12px} .style711 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style711 {font-size: 12px} .style711 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style711 {font-size: 12px} .style711 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .stil24 {color: #000000} .stil36 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; } .stil37 {font-size: 12px; color: #000000; } .stil38 {color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;} .stil39 {font-size: 12px; font-weight: bold; color: #000000; } .stil40 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; color: #000000; } .stil41 {font-weight: bold; color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;} .stil43 { font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; } .style7111 {font-size: 12px} .style7111 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style7111 {font-size: 12px} .style7111 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style7111 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .stil201 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; } .stil181 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; } --> </style> <script type="text/javascript"> <!-- function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} } //--> </script> <body> <table width="586" border="0"> <tr> </tr> </table> <table width="650" border="0"> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td colspan="5" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="stil43">Båt och fordonskontrakt</span><span class="style711"></span><span class="style711"></span><span class="style711"></span><span class="style711"></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td colspan="5" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style7111"><strong>Beställ dokumenten för leverans per e-post/post.</strong></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><em><span class="style711 style711 stil38"><strong>*"</strong>i befintligt skick"med friskrivning</span> finns som tillval.</em></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"></span></td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"></span></td> <td width="38" align="center" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"></span></td> <td width="75" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style711 style711 style711"><strong>Bil</strong></div></td> <td width="38" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"><span class="stil37 stil14 stil5"><span class="stil37 stil16 stil14"><strong>Id-numme</strong></span><strong>r</strong></span></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><span class="stil201">Pris</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 "><strong>Köpekontrakt. </strong> 3 sidor.</span></span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10541</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">49:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för bil" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 "><strong>Köpekontrakt med friskrivningsklausul *. </strong> ("i befintligt skick") 3 sidor</span></span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10543</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">69:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för bil, med friskrivning" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil36 style711 style711"><strong>Hyreskontrakt</strong> 7 sidor. Tips: köp till Godkännande av städning och Kvittens av nycklar.</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10537</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">79:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Hyreskontrakt bil" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil36 style711 style711"><strong>Hyreskontrakt Light</strong>=lite enklare att fylla i. Med det viktigaste. 5 sidor.<br> Tips: köp till Godkännande av städning och Kvittens av nycklar</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10539</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">69:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Hyreskontrakt bil Light" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil39 style711 style711">Husvagn</div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil40 style711 style711">Köpekontrakt.</td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10561</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">79:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för husvagn" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt med friskrivningsklausul*</strong> ("i befintligt skick") 3 sidor.</td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10563</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">99:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt med friskrivning för husvagn" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711"><strong>Hyreskontrakt</strong> 7 sidor<br> Tips: köp till Godkännande av städning och Kvittens av nycklar.</td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10557</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">89:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style43 style1 style71 style71 style71 style71 style71 stil24 style711 style711 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Hyreskontrakt husvagn" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711"><strong>Hyreskontrakt</strong>,<strong>Light</strong>=lite enklare att fylla i. Med det viktigaste. 5 sidor.<br> Tips: köp även<em> Godkännande av städning </em>och <em>Kvittens av nycklar.</em></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10559</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">79:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Hyreskontrakt Light för husvagn" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style711"><div align="center" class="stil40 style711 style711">Husbil</div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt </strong>3 sidor.</td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10553</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">79:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för husbil" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt med friskrivningsklausul*</strong> ("i befintligt skick") 3 sidor.</td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10555</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">99:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt med friskrivning för husbil" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711"><strong>Hyreskontrakt</strong> 7 sidor. <br> Tips: köp till Godkännande av städning och Kvittens av nycklar.</td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10549</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">89:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style43 style1 style71 style71 style71 style71 style71 stil24 style711 style711 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Hyreskontrakt för husbil" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" height="32" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711"><strong>Hyreskontrakt</strong> 5 sidor,<strong>Light</strong>=lite enklare att fylla i. Med det viktigaste..<br> Tips: köp även<em> Godkännande av städning </em>och <em>Kvittens av nycklar.</em></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10551</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">79:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Hyreskontrakt Light för husbil" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil39 style711 style711">Motorbåt</div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 "><strong>Köpekontrakt</strong> 3 sidor.</span></span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10529</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">79.-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för motorbåt " width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt med friskrivningsklausul*</strong> ("i befintligt skick") 3 sidor.</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10531</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">99:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt med friskrivning för motorbåt" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 "><strong>Hyreskontrak</strong>t. 7 sidor.<br> Tips: köp även<em> Godkännande av städning </em>och <em>Kvittens av nycklar.</em></span></span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10521</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">79:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Hyreskontrakt för båt" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 "><strong>Hyreskontrakt</strong>, <strong>ligh</strong>=lite enklare med det viktigastet, 4 sidor. Tips: köp även<em> Godkännande av städning </em>och <em>Kvittens av nycklar.</em></span></span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10523</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">69:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Hyreskontrakt för båt Light" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil39 style711 style711">Segelbåt</div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt.</strong></span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10533</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">79:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för segelbåt " width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt med friskrivningsklausul*</strong> ("i befintligt skick") 3 sidor.</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10535</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">99:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt med friskrivning för segelbåt" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 "><strong>Hyreskontrak</strong>t 7 sidor<br> Tips: köp även<em> Godkännande av städning </em>och <em>Kvittens av nycklar.</em></span></span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10521</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">79:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Hyreskontrakt för båt" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 "><strong>Hyreskontrakt</strong>, <strong>ligh</strong>=lite enklare med det viktigastet, 4 sidor. Tips: köp även<em> Godkännande av städning </em>och <em>Kvittens av nycklar.</em></span></span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10523</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">69:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Hyreskontrakt för båt Light" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil39 style711 style711">Båt utan motor</div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 "><strong>Köpekontrakt</strong> ex. eka eller jolle 3 sidor.</span></span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10525</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">49:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för båt utan motor" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 "><strong>Köpekontrakt med friskrivningsklausu*l</strong> ("i befintligt skick") 3 sidor.<br> </span></span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10527</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">69:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt med friskrivning för båt" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 "><strong>Hyreskontrak</strong>t. 7 sidor.<br> Tips: köp även<em> Godkännande av städning </em>och <em>Kvittens av nycklar.</em></span></span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10521</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">79:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Hyreskontrakt för båt" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 "><strong>Hyreskontrakt</strong>, <strong>ligh</strong>=lite enklare med det viktigaste, 4 sidor. Tips: köp även<em> Godkännande av städning </em>och <em>Kvittens av nycklar.</em></span></span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10523</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">69:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Hyreskontrakt för båt Light" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil39 style711 style711 stil24">Släpvagn</div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711 stil24"></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711 stil24"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 "><strong>Köpekontrakt</strong>. 3 sidor.</span></span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10577</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">59:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för släpvagn" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt med friskrivningsklausul*</strong> ("i befintligt skick") 3 sidor.</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10579</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">79:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt med friskrivning för släpvagn" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36"><span class="style711"><span class="stil41 ">Köpekontrakt för släpvagn avsedd för båt.</span></span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36"><span class="stil181">Nr D10573</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36"><span class="style711"><span class="stil38 ">59:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="köpekontrakt för båtvagn" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711">Köpekontrakt för släpvagn avsedd för båt<strong>, med friskrivningsklausul*</strong> <br> ("i befintligt skick"). 3 sidor.</td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36"><span class="stil181">Nr D10575</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36"><span class="style711"><span class="stil38 ">79:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt med friskrivning för släpvagn" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36"><span class="style711"><span class="stil41 ">Hyreskontrakt</span></span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36"><span class="stil181">Nr D10765</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36"><span class="style711"><span class="stil38 ">79:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="köpekontrakt för båtvagn" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36"><span class="style711"><span class="stil41 ">Hyreskontrakt, lite enklare men med det viktigaste</span></span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36"><span class="stil181">Nr D10771</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36"><span class="style711"><span class="stil38 ">69:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="köpekontrakt för båtvagn" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil39 style711 style711">Motorcykel</div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt. </strong> 3 sidor.</td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10565</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">79.-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för MC" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt med friskrivningsklausul*</strong> ("i befintligt skick"). 3 sidor.</td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10567</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">99:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt med friskrivning för MC" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil39 style711 style711">Moped</div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt</strong>. 3 sidor.</td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10569</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">39:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för moped" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt med friskrivningsklausul*</strong> ("i befintligt skick") 3 sidor.</td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10571</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">59:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt med friskrivning för moped" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil39 style711 style711">4-hjuling</div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt</strong>. 3 sidor.</td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10629</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">109:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för moped" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt med friskrivningsklausul*</strong> ("i befintligt skick"). 3 sidor.</td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10631</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">129:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för moped" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil39 style711 style711">Snöskoter</div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" height="32" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt.</strong> 3 sidor.</td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10605</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">59:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för moped" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt med friskrivningsklausul*</strong> ("i befintligt skick"). 3 sidor.</td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10607</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">69:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för moped" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711"><strong>Hyreskontrakt</strong></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10617</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil36">149:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för moped" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711"><strong>Hyreskontrakt</strong>, <strong>ligh</strong>=lite enklare med det viktigastet, 4 sidor. </td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10615</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">89:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för moped" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil39 style711 style711">Lastbil</div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt</strong>. 3 sidor.</td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10633</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">149:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för moped" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt med friskrivningsklausul*</strong> ("i befintligt skick"). 3 sidor.</td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10635</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">169:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för moped" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil39 style711 style711">Släpvagn för lastbil</div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt. </strong> 3 sidor.</td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10637</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">139:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för moped" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt med friskrivningsklausul*</strong> ("i befintligt skick". ) 3 sidor.</td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10639</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">159:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för moped" width="75" height="25" border="0"></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil39 style711 style711">Traktor</div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt.</strong></span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10641</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">109:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för cykel" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt med friskrivningsklausu*l</strong> ("i befintligt skick"). 3 sidor.</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10643</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">129:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt med friskrivning för cykel" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil39 style711 style711">Cykel</div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle"><span class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt.</strong></span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10545</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">29:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt för cykel" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil36 style711 style711"><strong>Köpekontrakt med friskrivningsklausul*</strong> ("i befintligt skick"). 3 sidor.</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10547</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">49:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt med friskrivning för cykel" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil39 style711 style711">Godkännande av städning vid uthyrning</div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil36 style711 style711"><strong>Godkännande av städning</strong> vid återlämnandet av hyresobjektet Undvik konflikter.</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10403</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style711"><span class="stil38 ">39:-</span></span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Godkännande av städning av hyresobjekt" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil39 style711 style711">Kvittens av nycklar vid uthyrning</div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> </tr> <tr> <td width="402" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711"><strong>Kvittens av nycklar vid uthyrning. </strong> Undvik konflikter.</td> <td align="right" bgcolor="#E7E7E1" class="style84"> </td> <td bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10601</span></td> <td align="right" bgcolor="#E7E7E1" class="style84"><span class="style711"><span class="stil38 ">49:-</span></span></td> <td bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style84 stil24 style711 style711 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td width="402" bgcolor="#E7E7E1" class="stil36 style711 style711"><strong>Kvittens vid återlämnande av nycklar vid uthyrning. </strong>Undvik konflikter.</td> <td align="right" bgcolor="#E7E7E1" class="style84 style711 stil24 style711 style711 style711 style711"> </td> <td bgcolor="#E7E7E1"><span class="stil181">Nr D10603</span></td> <td align="right" bgcolor="#E7E7E1" class="style84"><span class="style711"><span class="stil38 ">29:-</span></span></td> <td bgcolor="#E7E7E1"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="style84 stil24 style711 style711 style711 style711"><img src="../kop4.gif" alt="Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning" width="75" height="25" border="0" /></a></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="402" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil39 style711 style711">Övrigt</div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil37 style711 style711"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td valign="middle"><span class="stil36 style711 style711"><strong> *</strong>"i befintligt skick"är en ofta använd formulering. I våra kontrakt har vi en annan mer juridskt korrekt formulering. Det innebär att säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel och brister på fordonet eller båten.</span></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> </tr> </table> <br /> <style type="text/css"> <!-- .style41 { font-size: 12px; font-weight: regular; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style51 {font-size: 14px} .style56 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .style58 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .style72 {font-size: 12px} .style72 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style72 {font-size: 12px} .style72 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style71 {font-size: 12px} .style71 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style71 {font-size: 12px} .style71 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } body,td,th { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; } .style44 {color: #0000CC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .style47 {font-size: 14px; color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style581 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .stil10 {font-size: small} .stil2 {font-size: small; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; } .stil15 {color: #000000; font-size: 12px;} .stil19 {color: #000000; font-size: small;} .stil21 {color: #000000; font-size: small; font-weight: bold; } .stil22 {color: #000000} a { font-size: small; } .stil23 {font-size: medium} .style83 {font-size: 12px} .stil24 {font-size: 14px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .stil18 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; } --> </style> <script type="text/javascript"> <!-- function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} } //--> </script> <body> <table width="650" border="0"> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td height="20" colspan="5" bgcolor="#FFFFFF"><strong><span class="stil2 stil13 stil16"><span class="style74 stil23"><br> </span><span class="stil24">Dödsbo. Dokumentmallar som kallelser, fullmakter, arvskifte, arvsavstående, klander etc.</span></strong></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td height="20" colspan="5" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style71"><strong>Beställ dokumenten för leverans per e-post/post.</strong></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil19"><span class="style71"><strong>Bouppteckning</strong></span></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"><span class="style71"><strong>Id-nummer</strong></span></div></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><span class="style71"><strong>Pris</strong></span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><strong>Kallelse</strong> <strong>till</strong> <strong>bouppteckning.</strong></span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10465</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">99:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Kallelse</strong> <strong>till</strong> <strong>bouppteckning + bekräftelse. </strong>Mottagaren bekräftar att han tagit emot kallelsen.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10463</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">109:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"><div align="center" class="stil21"><span class="style71">Fullmakter </span></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"></div></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Fullmakt</strong> för någon att representera dig på <strong>bouppteckningen</strong> när du inte kan närvara.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10469</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">69:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Fullmakt</strong> för någon att i ditt ställe underteckan alla dokument som rör <strong>dösboet</strong>.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10471</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">129:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Fullmakt</strong> för någon att representera dig vid <strong>arvskifte</strong> när du inte kan närvara.</span></td> <td align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10731</span></td> <td align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">109:-</span></td> <td valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="h3"><span class="style71"><strong>Fullmak</strong>t <strong>för en person</strong> <strong>att sköta upp till två personers ekonomi</strong>.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="h3"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="h3"><span class="style71">Nr D10473</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">129:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="h3"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil72 style581 style581 style71 style71"><img src="../kop4.gif" alt="Ibland behövs en generalfullmakt ex när någon börjar bli dement. Köp fullmakten hos oss på www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"><span class="style71"><strong> Bouppgivare</strong></span></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"></div></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="413" height="34" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Överenskommelse om bouppgivare</strong> <strong>till bouppteckningen. <br> </strong>Den person som skall uppge boets tillgångar och skulder. Upp till 8 presoner kan ge sitt samtycke.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10467</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">89:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Ibland behövs en generalfullmakt ex när någon börjar bli dement. Köp fullmakten hos oss på www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"><span class="style71"><strong>Arvskifte</strong></span></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"></div></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"> </td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"></div></td> </tr> <tr> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil72"><span class="style71"><strong>Arvskifte</strong> för upp till 8 arvtagare. </span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil72"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil72"><span class="style71">Nr D10453</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">199:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil72"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 stil13 style581"><img src="../kop4.gif" alt="Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil72"><span class="style71"><strong>Bilaga till ovanstående</strong> Mer detaljerat underlag. </span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil72"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil72"><span class="style71">Nr D10819</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">49:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil72"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 stil13 style581"><img src="../kop4.gif" alt="Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil72"><span class="style71"><strong>Arvskifte</strong> för upp till 14 arvtagare.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil72"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil72"><span class="style71">Nr D10699</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">269:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil72"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 stil13 style581"><img src="../kop4.gif" alt="Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil72"><span class="style71"><strong>Bilaga till ovanstående</strong> Mer detaljerat underlag. </span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil72"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil72"><span class="style71">Nr D10821</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">69:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil72"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2 stil13 style581"><img src="../kop4.gif" alt="Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><strong>Kallelse</strong> <strong>till</strong> <strong>arvskifte.</strong></span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10761</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">69:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Kallelse</strong> <strong>till</strong> <strong>arvskifte + bekräftelse. </strong>Mottagaren bekräftar att han tagit emot kallelsen.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10763</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">89:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Fullmakt</strong> för någon att representera dig vid arvskiftet när du inte kan närvara.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10731</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">109:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr> <td width="413" align="left" valign="middle"><div align="center" class="stil19"><span class="style71"><strong>Säg upp hyresrätten vid dödsfall</strong></span></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle"> </td> <td width="77" valign="middle"><div align="center" class="stil19"></div></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"> </td> <td width="78" valign="middle"><div align="center" class="stil19"></div></td> </tr> <tr> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Uppsägning av hyresrätten vid dödsfall. </strong>Med kortare uppsägningstid, andra månadsskitet efter dödsfallet.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10507</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">99:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="h3"><div align="center" class="stil15 stil22 stil10"><span class="style71"><strong>Klander av testamente</strong></span></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="stil15 stil22 stil10"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="h3"><div align="center" class="stil15 stil22 stil10"></div></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="h3"><div align="center" class="stil15 stil22 stil10"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><strong>Klander av testemente</strong> Mall när du vill ogiltigförklara ett testemente.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10627</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">139:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett testamente där makarna ärver varandra" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="h3"><div align="center" class="stil15 stil22 stil10"><span class="style71"><strong>Önskemål inför begravning</strong></span></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="stil15 stil22 stil10"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="h3"><div align="center" class="stil15 stil22 stil10"></div></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="h3"><div align="center" class="stil15 stil22 stil10"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><strong>Berätta om hur din begravning skall hanteras</strong> T.ex jordbegravning, kremation, blommor, sånger, annonser, gravsten, gravplats, kista....</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10687</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">69:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett testamente där makarna ärver varandra" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="h3"><div align="center" class="stil15 stil22 stil10"><span class="style71"><strong>Ekonomisk redogörelse om något skulle hända dej</strong></span></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="stil15 stil22 stil10"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="h3"><div align="center" class="stil15 stil22 stil10"></div></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="h3"><div align="center" class="stil15 stil22 stil10"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" height="34" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><strong>Skriv ner viktiga uppgifter om ex. lån, abonnemang, fastigheter etc.</strong> Det är bra för dina anhöriga att känna till vid sjukdom eller dödsfall</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10693</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">99:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett testamente där makarna ärver varandra" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr> <td width="413" align="left" valign="middle" class="style41"><div align="center"><span class="style71"><strong>För dödsbodelägare som skall sälja villan</strong></span></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle"><div align="center" class="stil19"></div></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"> </td> <td width="78" valign="middle"><div align="center" class="stil19"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Köpekontrakt</strong> när ett dödsbo ska sälja (max<strong> 6</strong> dödsbo-delägare) Köp till ett köpebrev och likvidavräkning.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10419</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">239:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Köpekontrakt</strong> när ett dödsbo ska sälja (max <strong>15</strong> dödsbo-delägare). Köp till ett köpebrev och likvidavräkning.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10701</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">289:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Köpekontrakt med friskrivning</strong>, när ett dödsbo skall sälja (max<strong> 6</strong> dödsbo-delägare).Köp till ett <em>köpebrev</em> och <em>likvidavräkning.</em><br> </span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10422</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">259:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Köpekontrakt med friskrivning,</strong> när ett dödsbo skall sälja (max <strong>15</strong> dödsbo-delägare).<br> Köp till ett <em>köpebrev</em> och <em>likvidavräkning.</em></span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10703</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">329:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Köpebrev</strong> <strong>för dödsbo</strong> när ett dödsbo ska sälja (används när bostaden betalas (max<strong> 6</strong> dödsbo-delägare). <br> Köp till <em>Lagfartsansökan</em></span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10359</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">159:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köpebrev används när bostaden skall övertas och betalas" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Köpebrev</strong> <strong>för dödsbo</strong> när ett dödsbo ska sälja (används när bostaden betalas (max <strong>15</strong> dödsbo-delägare). Köp till <em>Lagfartsansökan</em></span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10705</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">199:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köpebrev används när bostaden skall övertas och betalas" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Lagfartsansökan </strong> när dödsboet vill ha lagfart. (max<strong> 6</strong> dödsbo-delägare)</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10363</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">99:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 månader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du får alla adresser när du köper vår lagfartsansökan" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Lagfartsansökan </strong> när dödsboet vill ha lagfart. (max <strong>15</strong> dödsbo-delägare)</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10707</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">139:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 månader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du får alla adresser när du köper vår lagfartsansökan" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" height="34" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Lagfartsansökan</strong> när dödsboet har sålt en fastighet och köparen skall ha lagfart (max <strong>6</strong> dödsbo-delägare).</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10365</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">99:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 månader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du får alla adresser när du köper vår lagfartsansökan" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" height="34" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Lagfartsansökan</strong> när dödsboet har sålt en fastighet och köparen skall ha lagfart (max <strong>15</strong> dödsbo-delägare).</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10709</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">159:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 månader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du får alla adresser när du köper vår lagfartsansökan" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Fullmakt</strong> för någon att i ditt ställe underteckan alla dokument som rör dösboet.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10471</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">89:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr> <td width="413" align="left" valign="middle" class="style41"><div align="center"><span class="style71"><strong>När dödsboet skall sälja en bostadsrätt</strong></span></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle"><div align="center" class="stil19"></div></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"> </td> <td width="78" valign="middle"><div align="center" class="stil19"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Kontrakt</strong> när ett dödsbo skall sälja bostadsrätten. Upp till 7 delägare Köp till överlåtelsebevis för dödsbo och ansökan om utträde.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10479</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">189:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Paket med gåvobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Kontrakt</strong> <strong>med friskrivning</strong> när ett dödsbo skall sälja bostadsrätten. Upp till 7 delägare. Köp till överlåtelsebevis för dödsbo och ansökan om utträde.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10481</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">209:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Paket med gåvobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="413" height="34" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Överlåtelsebevis</strong> (föregås av kontrakt) för ett dödsbo som sålt bostadsrätten. Köp till ansökan om utträde ur bostadsrättsföreningen.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10483</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">109:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Paket med gåvobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Ansökan om utträde</strong> ur bostadsrättsföreningen för dödsbodelägare.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10485</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">99:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Paket med gåvobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Fullmakt</strong> för någon att i ditt ställe underteckan alla dokument som rör dösboet.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10471</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">89:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style41"><div align="center"><span class="style71"><strong>När dödsboet skall sälja fritidshuset</strong></span></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"></div></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Köpekontrakt</strong> när ett dödsbo ska sälja (max 6 dödsbo-delägare)</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10355</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">239:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Köpekontrakt när ett dödsbo ska sälja</strong> (max 15 dödsbo-delägare). Köp till ett köpebrev avsett för dödsbo och en likvidavräkning.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10711</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">289:-</span></td> <td width="78" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Köpekontrakt med friskrivning,</strong> när ett dödsbo ska sälja (max 6 dödsbo-delägare).</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10357</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">259:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Köpekontrakt</strong> <strong>med friskrivning, när ett dödsbo ska sälja </strong>(max 15 dödsbo-delägare). Köp till ett köpebrev för dödsbo och likvidavräkning.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10713</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">329:-</span></td> <td width="78" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Köpebrev</strong> <strong>för dödsbo</strong> när ett dödsbo ska sälja (används när bostaden betalas (max 6 dödsbo-delägare). Köp till <em>Lagfartsansökan</em></span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10359</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">159:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köpebrev används när bostaden skall övertas och betalas" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Köpebrev</strong> <strong>för dödsbo</strong> när ett dödsbo ska sälja (används när bostaden betalas (max 15 dödsbo-delägare). Köp till <em>Lagfartsansökan</em></span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10705</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">199:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köpebrev används när bostaden skall övertas och betalas" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Lagfartsansökan </strong> när dödsboet vill ha lagfart. (max 6 dödsbo-delägare)</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10363</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">99:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 månader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du får alla adresser när du köper vår lagfartsansökan" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Lagfartsansökan </strong> när dödsboet vill ha lagfart. (max 15 dödsbo-delägare)</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10707</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">139:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 månader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du får alla adresser när du köper vår lagfartsansökan" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" height="34" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Lagfartsansökan</strong> när dödsboet har sålt en fastighet och köparen skall ha lagfart (max 6 dödsbo-delägare).</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10365</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">99:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 månader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du får alla adresser när du köper vår lagfartsansökan" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" height="34" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Lagfartsansökan</strong> när dödsboet har sålt en fastighet och köparen skall ha lagfart (max 15 dödsbo-delägare).</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10709</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">159:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 månader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du får alla adresser när du köper vår lagfartsansökan" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Fullmakt</strong> för någon att i ditt ställe underteckan alla dokument som rör dösboet.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10471</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">89:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"><span class="style71"><strong>Arvsavstående</strong> Bifogas bouppteckningen</span></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"></div></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Arvsavstående</strong>. Avstå ditt arv till förmån för någon annan. (1 person).</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10609</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">69:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="testament för 1 person" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><strong>Arvsavstående. </strong> Avstå ditt arv till förmån för dina barn (upp till 4 barn).</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10619</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">89:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett testamente för två personer i samma hushåll" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Arvsavstående</strong>. Avstå ditt arv till förmån för upp till 4 personer i olika delar.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10621</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">99:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="testament för 1 person" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><strong>Arvsavstående. </strong>Avstå ditt arv till förmån för upp till 4 personer i 4 lika stora delar.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10623</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">89:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett testamente för två personer i samma hushåll" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><strong>Arvsavstående. </strong>Avstå ditt arv av en fastighet, eller del av fastighet, till förmån för en annan person.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10717</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">119:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett testamente för två personer i samma hushåll" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><strong>Arvsavstående. </strong>Avstå ditt arv av ett fordon, eller del av ett fordon, till förmån för en annan person. Ex.bil, mc, husbil, husvagn.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10721</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">109:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett testamente för två personer i samma hushåll" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><strong>Arvsavstående. </strong>Avstå ditt arv av en upp till 8 saker, eller del av 8 saker, till förmån för en annan person. Ex. tavlor, möbler, fickur</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10719</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">89:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett testamente för två personer i samma hushåll" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" height="36" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><strong>Arvsavstående. </strong>Avstå ditt arv av värdepapper, eller del av värdepapper, till förmån för en annan person. Ex aktier, obligationer, även kontanter.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10723</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">149:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett testamente för två personer i samma hushåll" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><strong>Bilaga till arvsavstående. Gratis</strong></span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"> </td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../pd_f_dodsbo_arvsavstaende_Bilaga.pdf" title="Gratis bilaga" target="_blank" class="stil19">Bilaga</a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"> <span class="style71"><strong>Testamenten</strong></span></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"></div></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Testamente. </strong> En person testamenterar sin egendom till.....</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10487</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">89:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="testament för 1 person" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><strong>Testamente</strong>. Två personer testamenterar sin egendom till.....</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10489</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">99:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett testamente för två personer i samma hushåll" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Testamente</strong> mellan makar. Makar ärver varandra men det kan det kännas bättre med ett testemente. Särkulbarn? Se längre ner på sidan</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10491</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">49:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett testamente där makarna ärver varandra" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Testamente</strong> mellan makar med särkullbarn. Särkullbarnen har alltid rätt att få ut sitt arv. I detta testemente vädjas om att maken skall få sitta i orubbat bo.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10493</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">99:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köp ett testamente där makar ärver varandra och vädjar att särkullbarnen tar ut sitt arv när de siste av makarna avlider" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" height="27" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="stil2"><span class="style71"><strong>Testamente för sambopar.</strong>Testamente där parterna ärver varandra.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10495</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" class="style71"><span class="style71">109:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Sambopar testamenterar till varandra" width="75" height="25" border="0"></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#E7E7E1"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style41"><div align="center"><span class="style71"><strong>Övrigt</strong></span></div></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="stil2"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"></div></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" class="style71"> </td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="stil19"></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="413" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><strong>Köpekontrak</strong>t <strong>för saker, för betalning vid senare tillfälle</strong> <strong>med separat kvitto.</strong> Kan vara bra vid byte av bostad om ex. gräsklipparen skall övertas.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10327</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">49:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil2"><img src="../kop4.gif" alt="Köp" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="413" height="27" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Kvitto vid försäljning av elektronik t.ex. datore och, kameror</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10773</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">49:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="413" height="27" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Som ovan men för andra prylar och saker.</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10323</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">49:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="413" height="27" align="left" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Som ovan för upp till 2 säljare och 2 köpare</span></td> <td width="31" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"> </td> <td width="77" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71">Nr D10775</span></td> <td width="29" align="right" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1" class="style71"><span class="style71">59:-</span></td> <td width="78" valign="middle" bgcolor="#E7E7E1"><span class="style71"><a href="../formular_bestallning.php" target="_blank" class="stil36"><img src="../kop4.gif" alt="Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer" width="75" height="25" border="0" /></a></span></td> </tr> </table> <span class="story"><br> </span><style type="text/css"> <!-- .style1 { font-size: medium; font-weight: bold; color: #FF0000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style2 {font-size: large} .style7 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} body,td,th { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; } .stil1 {color: #000000} .stil6 {font-size: 12px} .stil10 {font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;} a { font-size: small; color: #6600CC; } .stil12 {font-size: 10} .stil14 {font-size: small} .stil15 {font-size: small; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } --> </style> <table width="639" border="0"> <tr> <td height="27" colspan="4" valign="top"><span class="stil1"><span class="stil14"><strong>FamiljerättsInformation</strong></span><span class="stil12"> <br /> <span class="stil14">Vi är ej ansvariga för ekonomisk skada, direkt eller indirekt, som kan uppstå på grund av fel och brister i den information som tillhandahålles. </span></span></span></td> </tr> <tr> <td width="147" height="444" valign="top"><span class="stil15"><a href="../f_laglott_ansprak.php">Anspråk på laglott</a><a href="f_adoption_internationell.php"><br> Adoption internationell</a><a href="f_adoption_kostnad.php"><br> </a><a href="f_adoptionskostnadsbidrag.php">Adoption kostnadsbidrag</a><a href="f_adoption_kostnad.php"> <br> Adoption kostnad för ansökan</a><a href="f_adoption_utredning.php"><br> Adoption utredning</a><a href="f_ansokan_aktenskapsskillnad.php"><br> </a><a href="../f_allmanna_arvsfonden.php">Allmänna arvsfonden</a><a href="f_ansokan_aktenskapsskillnad.php"> <br> Ansökan om äktenskapsskillnad</a> <a href="../f_arvskifte.php">Arvskifte</a><br> <a href="../f_arvtagare.php">Arvtagare</a><a href="f_ansokan_aktenskapsskillnad.php"><br> </a><a href="f_arvratt_sambo.php"> Arvsrätt för sambor</a><a href="f_bodelning_sambor.php"><br> </a><a href="../f_arv_slakt.php">Arvsrätt för släktingar</a><a href="f_bodelning_sambor.php"><br /> </a><a href="f_begravning_avgift.php">Begravning avgift</a><a href="f_bodelning_sambor.php"> <br> </a><a href="f_begravning_atgarder_dodsfall.php">Begravning åtgärder</a><a href="f_bodelning_sambor.php"> <br> </a><a href="f_begravning_borgelig.php">Begravning borgelig</a><a href="f_bodelning_sambor.php"> <br> </a><a href="f_begravning_ceremoni.php">Begravning ceremoni</a><a href="f_bodelning_sambor.php"> <br> </a><a href="f_begravning_gravsattning.php">Begravning gravsättning</a><a href="f_bodelning_sambor.php"> <br> </a><a href="f_begravning_gravratt.php">Begravning gravrätt</a><a href="f_bodelning_sambor.php"> <br> </a><a href="f_begravning_ombud.php">Begravning ombud</a> <a href="f_begravning_hjalp.php">Begravningshjälp</a> <a href="f_begravning_trossamfund.php">Begravning trossamfund</a><a href="f_bodelning_sambor.php"> <br /> </a><a href="../kronofogden_betalningsanmarkning.php" title="Betalningsanmärkning">Betalningsanmärkning</a><a href="f_bodelning_sambor.php"><br> </a><a href="../f_bodelning.php">Bodelning</a><a href="f_bodelning_sambor.php"> <br> Bodelning vid separtion sambor</a> <br> <a href="f_borgelig_vigsel.php">Borgelig vigsel</a><a href="f_partners_delningavegendom.php"><br> </a><a href="f_bouppteckning.php">Bouppteckning</a> </span><span class="stil14"><br /> <span class="style7"><a href="f_bouppteckning_forrattning.php">Bouppteckning:<br /> förrättning<br /> </a><a href="../f_vardering_bouppteckning.php">Bouppteckning: värdering av dödsboet</a><a href="f_partners_delningavegendom.php"><br /> </a><a href="../f_boutredningsman.php">Boutredningsman</a></span></span><span class="stil15"><a href="f_partners_delningavegendom.php"></a></span></td> <td width="146" valign="top"><span class="stil10"><a href="f_partners_delningavegendom.php">Delning av egendom partnerskap <br /> Delning av makars egendom när äktenskapet upplöses av den </a><a href="f_delning_egendom.php">andere makens död </a><br> <a href="f_dom_aktenskapsk.php">Dom för äktenskapsskillnad</a><br> <a href="../f_dodsbo.php">Dödsbo</a> <br> <a href="f_dodsboanmalan.php">Dödsbo anmälan</a><br> <a href="f_dodsbo_skulder.php">Dödsbo skulder</a><br> <a href="f_dodsfall_anmalan.php">Dödsfall anmälan</a><br> <a href="f_begravning_atgarder_dodsfall.php">Dödsfall åtgärder</a><br> <a href="f_ensam_vard.php">Ensam vårdnad om barn och umgängesrätt </a><a href="f_faststallande_faderskap.php"><br> Faderskap</a><br> <a href="f_faderskap_bekraftelse.php">Faderskap bekräftelse</a> <br> <a href="f_faderskap_insemination.php">Faderskap efter insemination</a> <br> <a href="f_faderskapsdom.php">Faderskapsdom</a> <br> <a href="f_faderkapsdom_kostnader.php">Faderskapsdom kostnader</a><br> <a href="f_faststallande_faderskap.php">Faderskap fastställande<br> </a><a href="f_familjeradgivning.php">Familjerådgivning</a><br> <a href="../f_familjeraggivning_integration.php">Familjerådgivning vid integration</a><br> <a href="../f_fastighetsmaklare.php">Fastighetsmäklare</a><a href="f_formyndare.php"><br> Förmyndare</a> </span><span class="stil6"><br /> <span class="style7"><a href="f_forvaltare.php">Förvaltare</a> <a href="f_forvaltare_ansokan.php"><br /> Förvaltare ansökan</a> <br /> <a href="f_foraldraskap.php">Föräldraskap</a></span><br /> <span class="style7"><a href="f_hindersprovning.php"><br /> </a></span><span class="style7"></span><strong><span class="style7"><a href="f_hindersprovning.php"><br /> </a></span></strong></span></td> <td width="157" valign="top" class="style7"><a href="f_makars_underhall.php">Gemensam vårnad om barn och umgängesrätt </a><a href="f_giftoratt.php">Giftorätt</a> <br /> <a href="f_godman.php">God man</a> <br /> <a href="../juridiska_termer1.php" title="Juridika termer">Juridiska termer-ordlista </a> <a href="../kvitto.php"><br /> Kvitton. Hur länge spara kvitton?</a><br /> <a href="f_laglott_ansprak.php">Laglott anspråk</a> <br /> <a href="f_lysning.php">Lysning</a><br /> <a href="f_makars_underhall.php" title="Makars underhåll">Makars underhåll</a><br /> <span class="stil6"> <a href="f_partner_medling.php">Medling i partnerskap</a> <br> <a href="f_medling.php">Medling i äktenskap </a><br> <a href="f_reg_partnerskap.php"> Registrera partnerskap</a> <a href="f_partners_ratt_skyld.php"><br> </a><a href="f_radombarn.php">Råd och hjälp vid umgänge med barn</a><a href="f_partners_ratt_skyld.php"> <br> Rättigheter och skyldigheter vid partnerskap </a><br> <a href="f_ratt_skyld.php">Rättigheter och skyldigheter i äktenskapet</a><br> <a href="f_ratt_t_bostad.php">Rätt till bostad vid separation</a><a href="ratt_till_hyreskontrakt_info.php"> <br> Rätt till hyreskontrakt</a> <br> <a href="f_sambo1.php">Samarbets-samtal mellan föräldrar</a> <br /> <a href="http://www.jonkoping.se/download/18.7308604a109303e2d10800011305/sambolag.pdf" target="_blank">Sambolagen pdf</a> <a href="../f_sambors_underhall_barn.php">Sambolagen internetsida </a><a href="f_sambors_underhall_barn.php"><br /> Sambors underhållsskyldighet mot barn</a> <br /> <br> </span></td> <td width="171" valign="top"><span class="stil10"><a href="f_umgangesratt.php">Särskild skiftesman</a> <a href="../f_testamente.php"><br /> Testamente</a> <br /></span><span class="style7"><a href="../f_klander_testamente.php">Testamente klander</a><a href="f_umgangesratt.php"><strong><br /> U</strong>mgängesrätt</a> <br /> <a href="../f_underhallsbidrag.php">Underhållsbidrag</a> </span><br> <a href="../f_underhallsbidrag_avtal.php">Underhållsbidrag avtal</a> <br> <a href="../f_undrhallsbidrag_indrivning.php">Underhållsbidrag indrivning</a> <br> <a href="../f_underhallsbidrag_jamkning.php">Underhållsbidrag jämkning</a> <br> <a href="f_underhall_barn.php">Underhåll av barn</a><br /> <a href="../kronofogden_undvikes.php" title="Undvik kronofogden">Undvik kronofogden</a><br> <a href="../f_univ_testamentstag.php">Universell testamentstagare</a> <a href="f_upplosning_aktenskap.php">Upplösning av äktenskap</a><br /> <a href="../upplosning_registrerat_partnerskap.php">Upplösning av registrerat partnerkap</a><br> <a href="../uppsagning_hyra_dodsfall.php">Uppsägning av hyresrätt vid dödsfall</a> <br> <a href="f_vigsel_info.php">Vigsel</a> <br> <a href="f_vigsel_trossamf.php">Vigsel i trossamfund</a> <a href="f_vigsel_svenskakyrkan.php">Vigsel i Svenska kyrkan</a> <br> <a href="f_vigsel_utomlands.php">Vigsel utomlands</a> <br> <a href="f_villkor_aktenskap_info.php">Villkor för äktenskap</a> <br> <a href="f_vardnadshavare.php">Vårdnadshavare</a><br> <a href="f_sambosvardavbarn.php">Vård av barn vid samboförhållande</a><br> <a href="f_aktenskapsforord.php">Äktenskapsförord</a><br> <a href="../f_inga_aktenskap.php">Ingå äktenskap</a><br> <a href="overlatelse_lagenhet_dodsfall_info.php">Överlåtande av lägenhet vid dödsfall</a></td> </tr> </table> <br> <br> <style type="text/css"> <!-- .style7 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .style35 { font-size: 18px; font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } body,td,th { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; } a { font-size: small; color: #66B6FF; } a:link { color: #0033CC; } a:visited { color: #0033FF; } .stil15 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #000000; } .stil16 { color: #000000; font-size: small; } .stil17 { font-size: small; font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; } .stil18 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; font-weight: bold; } .stil19 {font-size: small} .stil20 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; } --> </style> <table width="640" border="0"> <tr> <td height="41"> </td> <td colspan="3"><span class="stil17">Här finner du en mängd sidor med nyttig bostadsinformation </span><span class="stil16"><br /> Vi är ej ansvariga för ekonomisk skada, direkt eller indirekt, som kan uppstå på grund av fel och brister i den information som tillhandahålles. <br /> </span></td> </tr> <tr> <td width="1" height="56"> </td> <td width="204"><span class="stil15"> Klicka på lämplig rubrik i menyn till vänster för att köpa dokument.<br /> </span></td> <td width="204"><div align="center" class="stil19"><span class="stil18">Ta del av informationen<br /> </span></div></td> <td width="213"><span class="stil15">Vi har alla dokument och handlingar du kan tänkas behöva. </span></td> </tr> <tr> <td height="496"> </td> <td valign="top"><span class="stil20"><a href="anmalflytt_info.php">Adressändring</a><a href="andrahandBRinfo.php"><br /> Andrahandsuthyrning av bostadsrätt</a><a href="../ansvar.php" ><br /> </a><a href="andrahandsuthHRinfo.php">Andrahandsuthyrning av hyresrätt</a><a href="../ansvar.php" > <br /> Ansvar köpare/ säljare</a><br /> <a href="ansokanHRnamnd_info.php">Ansökan till hyresnämnd<br /> </a><a href="avtalBRinfo.php" title="Avtal">Avtal vid försäljning av bostadsrätt</a><a href="ansokanHRnamnd_info.php"><br /> </a><a href="andring_hyresvillkor_info.php" title="Ändring av hyresvillkor">Ändring av hyresvillkor</a> <br /> <a href="besiktn_rep_lagenhet_info.php">Besiktning och reparation av lägenhet</a> <br /> <a href="besittningskydd_lagenhet.php">Besittninsskydd för lägenhet</a><br /> <a href="../kronofogden_betalningsanmarkning.php" title="Betalningsanmärkning">Betalningsanmärkning</a><br /> <a href="bostadsbidrag_info.php">Bostadsbidrag</a> <br /> <a href="bostadsbidrag_barnfam_info.php">Bostadsbidrag barnfamiljer</a> <br /> <a href="bostadsb_sambor_info.php">Bostadsbidrag sambor</a><br /> <a href="bostadsbid_storlek_info.php">Bostadsbidragets storlek</a> <br /> <a href="bostadsbid_inkomstprovning_info.php">Bostadsbidrag inkomstprövning</a><br /> <a href="bostadsbdr._anmal_forandr_info.php">Bostadsbidrag, anmäl förändring</a> <br /> <a href="bostadshygien_info.php">Bostadshygien, ohälsa</a> <br /> <a href="bostadsbidr_pensionar_info.php">Bostadstillägg för pensionärer</a> <br /> <a href="bruksvarde_info.php">Bruksvärde</a> <br /> <a href="badrum.php">Bygga badrum</a> <br /> <a href="byggenbastu.php">Bygga bastu</a><br /> <a href="byggnad_pa_arrenderad_markINFO.php">Byggnad på arrenderad mark</a> <br /> <a href="byre_hyresratter.php">Byte av hyresrätter</a> <br /> <a href="domstolar.php" title="Information om olika domstolar i Sverige">Domstolar, hyrestvist</a><br /> <a href="eget_vatten.php">Eget vatten</a><br /> <a href="energispartips.php">Energispartips</a> <br /> <a href="enskilt_avlopp.php">Enskilt avlopp</a><br /> <a href="f_fastighetsmaklare.php">Fatighetsmäklare</a> <br /> <a href="../friskrivning.php" >Friskrivning</a> <br /> <a href="flyttningBRinfo.php">Flyttning från bostadsrätt</a> <br /> <a href="flyttstadning.php">Flyttstädning</a> <br /> <a href="fukt_mogel_info.php">Fukt och mögel</a> <br /> <a href="forhandlingHRnamnd_info.php">Förhandling vid hyresnämnd</a> <br /> <a href="forlikning_hyresgast_info.php">Förlikning mellan hyresgäst och hyresvärd</a> <br /> <a href="gava.php">Gåva av fastighet och bostadsrätt </a><br /> <a href="../homestagning.php">Homestagning</a> <br /> <a href="homestyling.php">Homestyling</a></span></td> <td valign="top"><span class="stil20"><a href="../intresse_ombBRinfo.php">Hyresförhandling</a> <br /> <a href="hyra_nya_bostader_info.php">Hyressättning av nybyggda hyresrätter</a> <br /> <a href="mobleratrum_info.php">Hyra möblerat rum</a><br /> <a href="hyran_info.php">Hyrans storlek</a> <br /> <a href="kommunal_bostadsformedl_info.php">Kommunal bostadsförmedlling</a> <br /> <a href="kommunens_foropsratt.php" >Kommunens förköpsrätt</a> <br /> <a href="kostnader_hyresnamnd_info.php">Kostnader vid hyresnämnd</a> <br /> <a href="kopekontrakt_nybyggnation.php">Köpekontrakt vid nybygnation Tips!</a><br /> <a href="inflytande_ombyggn_lagenhet_info.php">Inflytande vid ombyggnad av lägenhet</a><br /> <a href="insatsBR.php">Insats för bostadsrätt</a><br /> <a href="intresse_ombBRinfo.php">Intresseanmälan ombildning hyresrätt till bostadsrätt</a><br /> <a href="kok.php"> Kök</a><a href="../kopavBR.php" target="_blank" ><br /> Köpa bostadsrätt</a><br /> <a href="../kopguide.php" >Köpguide</a><a href="../lagfart.php" ><br /> Lagfart</a><br /> <a href="../lagfartvidarv.php" >Lagfart vid arv</a> <br /> <a href="f_losen.php" title="Räkna ut lösen">Lösa ut den andra parten</a><br /> <a href="nybyggnation.php">Nybyggnaiton</a> <br /> <a href="oljetank_info.php" title="oljetanken">Oljetanken</a><br /> <a href="ombildBRinfo.php">Ombildning till bostadsrätt</a> <br /> <a href="Ordlista1.php" >Ordlista</a><br /> <a href="ordlistaBank.php">Ordlista inför bankbesöket</a> <br /> <a href="../Pantbrev.php" >Pantbrev</a><br /> <a href="pantbrevBR.php">Pant bostadsrätt</a><br /> <a href="privat_bostadsform_info.php">Privat bostadsförmedling</a> <br /> <a href="../Radon.php" >Radon</a><br /> <a href="radonbidrag_info.php">Radonbidrag</a> <br /> <a href="rivning_omgyggn_lagenhet_info.php">Rivning och ombyggnad av lägenhet</a> <br /> <a href="radgivning_tvist_lagenhet_info.php">Rådgivning vid hyrestvist</a> <br /> <a href="ratt_till_hyreskontrakt_info.php">Rätt till hyreskontraktet</a> <br /> <a href="servitut.php">Servitut</a></span><span class="stil19"><br /> </span></td> <td valign="top"><span class="stil20"><a href="../studenbostad_info.php">Skatt vid försäljning av bostadsrätt</a><br /> <a href="skatt_uthyrning.php">Skatt vid uthyrning </a><br /> <a href="sjalvrisk_rep_bostad_info.php">Självrisk vid repartion (småhusskadenämnden)</a> <br /> <a href="skiljenamndHRinfo.php">Skiljenämnd vid hyrestvister</a> <br /> <a href="avtalBRinfo.php">Skriftligt avtal för bostadsrätt</a> <br /> <a href="solenergi.php">Solenergi</a> <br /> <a href="studenbostad_info.php">Studentbostad </a> <br /> <a href="../saljguide.php" >Säljguide</a><br /> <a href="stod_rep_bostad_info.php">Stöd för reparation av bostaden</a> <br /> <a href="tomtratt.php" title="Tomträtt">Tomträtt</a><br /> <a href="tjanstebostad_info.php">Tjänstebostad</a> <br /> <a href="allaggande_lagenhet_info.php" title="Tvångsförvaltning">Tvångsförvaltning av hyreshus</a><br /> <a href="../kronofogden_undvikes.php" title="Undvik kronofogden">Undvik kronofogden</a><br /> <a href="B_uppskovsregler.php" title="Uppskov med reavinstbeskattningen">Uppskov med reavinst</a><br /> <a href="uppsagning_hyreskontrakt_info.php">Uppsägning av hyreskontrakt</a> <br /> <a href="uppsagning_hyra_dodsfall.php">Uppsägning av hyreskontrakt vid dödsfall </a><br /> <a href="hyresgast_vidkop.php">Uppsägning av hyreskontrakt vid försäljning</a><br /> <a href="../vad_ingar_i_kopet.php" >Vad ingår i köpet</a><br /> <a href="vinstberakning.php">Vinstberäkning vid försäljning</a> <br /> <a href="allaggande_lagenhet_info.php">Åläggande att rusta upp lägenheten</a> <br /> <a href="andring_hyresvillkor_info.php">Ändring av hyresvillkor</a><br /> <a href="overlatelse_lagenhet_dodsfall_info.php">Överlåtelse av lägenhet vid dödsfall </a><br /> <a href="overlatelse_hyresratt.php">Överlåtelse av hyresrätt till närstående</a> </span></td> </tr> <tr> <td height="42"> </td> <td valign="top"><p class="stil20"> </p> </td> <td valign="top"><p class="stil20"><a href="myndigheter1.php">Internetadresser till över 150 myndigheter. Bra att ha vid förändrat <br /> boende.</a></p> </td> <td valign="top"> </td> </tr> </table> <br> <br> <style type="text/css"> <!-- .style1 { font-size: medium; font-weight: bold; color: #FF0000; } .style2 {font-size: large} .h7 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} body,td,th { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .stil2 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: small; font-weight: bold; } .h4 {font-size: medium} .stil4 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; } .stil5 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; } .stil6 { font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } --> </style> <table width="619" border="0"> <tr> <td height="17" colspan="2"><span class="stil2">Nyheter från regeringen. Många intressanta sidor.</span></td> </tr> <tr> <td height="47" colspan="2"><span class="stil4">Hos oss kan du köpa dokumentmallar vid försäljning, byte, gåva och uthyrning av bostäder, fordon och båtar. Vi har även familjerättsliga dokumentmallar som bodelning, ansökningar, gåvobrev, samboavtal, testamenten, kallelse till bouppteckning, fullmakter etc<span class="stil5"><a href="../i_reg56.php"></a></span></span></td> </tr> <tr> <td width="299" height="658" valign="top"><p class="stil5"><a href="../i_reg10.php"> Förslag om tillfälligt undantag för offentlig upphandling</a><a href="../ansvar.php" ><br /> </a><a href="../i_reg12.php">Minskad sjukfrånvaro sänker kostnaderna för kommuner och landsting</strong></a><a href="../i_reg13.php" > <br /> EU-mötet måste stärka medborgarnas integritet</a><br /> <a href="../i_reg14.php">Ny förordning ställer krav på miljöledningssystem i Sveriges alla myndigheter</strong><br /> </a><a href="../i_reg15.php" title="Avtal">Barnskyddsutredningen</a><a href="ansokanHRnamnd_info.php"><br /> </a><a href="../i_reg16.php" title="Ändring av hyresvillkor">Förebyggande av skador på grund av alkohol</a> <br /> <a href="../i_reg17.php">Ordförandeskapet stöder genomförandet av EU:s alkoholstrategi</a> <br /> <a href="../i_reg18.php">Beredskap för pandemisk influensa</a><br /> <a href="../i_reg19.php" title="Betalningsanmärkning">Patienters rättigheter vid vård i annat EU-land</a><br /> <a href="../i_reg2.php">Regeringen belyser HBT-personers situation</a> <br /> <a href="../i_reg20.php">Motverka utanförskapet</a> <br /> <a href="../i_reg21.php">E-hälsa för förbättrad patientsäkerhet vid vård i annat EU-land</a><br /> <a href="../i_reg24.php">Tillgång till verksamma antibiotika – en förutsättning för modern sjukvård</a> <br /> <a href="../i_reg25.php">Svenskt Demenscentrum får kartlägga skyddsåtgärder</a><br /> <a href="../i_reg26.php">Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur</a> <br /> <a href="../i_reg27.php">Energi- och miljöministermöten på temat eko-effektiv ekonomi</a> <br /> <a href="../i_reg28.php">Öppna jämförelser ger bättre vård</a> <br /> <a href="../i_reg29.php">1 miljard till landstingen för kostnader för pandemin</a> <br /> <a href="../i_reg3.php">Våra trygghetssystem är till för människor som behöver samhällets stöd</a> <br /> <a href="../i_reg30.php">Ekonomiskt stöd till barnfamiljer där föräldrarna lever åtskilda</a><br /> <a href="../i_reg31.php">Dialog med ideella sektorn</a> <br /> <a href="../i_reg32.php">stöd till barnfamiljer stödjer samrbete mellan särlevande föräldrar</a> <br /> <a href="../i_reg33.php" title="Information om olika domstolar i Sverige">Regelförenkling inom Finansdepartementet</a><br /> <a href="../i_reg34.php">Staten tydligare och mer samordnad på regional nivå</a><br /> <a href="../i_reg35.php">Nya regler för tjänstesektorn</a> <br /> <a href="../i_reg36.php">Gränshinderarbete</a><br /> <a href="../i_reg37.php">Fler vägar till arbete för långtidssjukskrivna</a> <br /> <a href="../i_reg38.php" >Stöd för återgång till arbetslivet</a> <br /> <a href="../i_reg4.php">Nya rättsmedel och regelförenklingar</a> <br /> <a href="../i_reg5.php">Tillsynsmyndighet skapar trygghet i socialförsäkringen</a> <br /> <a href="../i_reg6.php">Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen</a> <br /> <a href="../i_reg7.php">Utökad skyldighet att anmäla missförhållanden enligt Lex Sarah</a> <br /> <a href="../i_reg8.php">Myndigheterna ska bli bättre betalare</a> <br /> <a href="../i_reg9.php">Arbetet för bra matvanor</a><br /> <a href="../i_tryggare_miljo.php">Tryggare stadsmiljöer</a><br /> <a href="../i_reg39.php">Mer resurser till försäkringskassan</a><br /> </p></td> <td width="310" valign="top"><p class="stil5"><a href="../i_reg40.php">10 miljarder kronor för att värna välfärden i kommuner och landsting</a><a href="../ansvar.php" ><br /> </a><a href="../i_reg41.php">Ägande och förvaltning av hyreshus</a><a href="../i_reg42.php" ><br /> </a><a href="../i_reg43.php">Trygghetsbostäder till äldre</strong><br /> </a><a href="../i_reg42.php" title="Avtal">Kommunal fastighetsavgift för fler typer av bostäder</a><a href="ansokanHRnamnd_info.php"><br /> </a><a href="../i_reg44.php" title="Ändring av hyresvillkor">Utredning om krav på upphandling från kommunala och statliga bolag</a> <br /> <a href="../i_reg45.php">Regeringen höjer reseersättningen vid rehabilitering</a> <br /> <a href="../i_reg46.php">Regeringen förstärker förtidspensionärernas ekonomi</a><br /> <a href="../i_reg47.php" title="Betalningsanmärkning">Regeringen förstärker förtidspensionärernas ekonomi</a><br /> <a href="../i_reg48.php">Upphävande av förköpslagen</a> <br /> <a href="../i_reg49.php">Resistenta bakterier</a> <br /> <a href="../i_reg50.php">Nu pensionsmyndighet</a><br /> <a href="../i_reg51.php">God äldreomsorg</a> <br /> <a href="../i_reg52.php"> Ökade resurser till Finansinspektionen</a><br /> <a href="../i_reg53.php">Nationell cancerstrategi</a> <br /> <a href="../i_reg54.php">God äldreomsorg</a> <br /> <a href="../i_reg55.php">Åtgärder till långtidssjukskrivna</span></a> <br /> <a href="../i_reg56.php">Förbättringar för och stöd till långtidssjukskrivna</a> <br /> <a href="../i_reg57.php">Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre</a> <br /> <a href="../i_reg58php">200 miljoner till forskning om ideella sektorn</a><br /> <a href="../i_reg59.php">Breda ungdomsinsatser i budgeten</a> <br /> <a href="../i_reg60.php">Vissa apoteksfrågor</a> <br /> <a href="../i_reg33.php" title="Information om olika domstolar i Sverige">Svenskt rättsväsende i internationella uppdrag</a><br /> <a href="../i_reg62.php">En god äldreomsorg</a><br /> <a href="../i_reg63.php"> Översyn av statlig regional förvaltning</a> <br /> <a href="../i_reg64.php">Boendesituationen i utanförskapsområden</a><br /> <a href="../i_reg65.php">Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan</a> <br /> <a href="../i_reg66.php" >Förändra attityden till alla som är psykiskt sjuka</a> <br /> <a href="../i_reg67.php">Ändra bilden av förorterna</a> <br /> <a href="../i_reg68.php">Psykiatrisatsning för inflytande och valfrihet</a> <br /> <a href="../i_reg69.php">Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning</a> <br /> <a href="../i_reg70.php">Regeringens arbete mot cancer</a> <br /> <a href="../i_reg71.php">Reformeringen av utnämningspolitiken fortskrider</a> <br /> <a href="../i_reg72.php">Regeringen förbättrar uppföljningen av utbetalningar</a><br /> <a href="../i_reg73.php">Rehabiliteringsgarantin </a> <br /> <a href="../i_reg74.php"> Fastighetsrättsliga skattefrågor</a><br /> </a><a href="../i_reg75.php">Så ska sjukskrivna komma tillbaka</a> <br /> <a href="../i_reg76.php" >Ansvarsfördelning mellan regioner och stat</a> <br /> <a href="../i_reg77.php">Diskriminering på bostadsmarknaden</a> <br /> <a href="../i_reg78.php">Elektronisk legitimation</a> <br /> <a href="../i_reg69.php">Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning</a> <br /> <a href="../i_reg79.php">Nationella apotekssymbolen</a> <br /> <a href="../i_reg80.php">Premiepensionssystemet</a> <br /> <a href="../i_reg81.php">Ytterligare sänkt skatt för pensionärer</a><br /> <a href="../i_reg82.php">Sjukskrivna i arbete </a> <br /> <a href="../i_reg83.php"> Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen</a><br /> <a href="../i_reg84.php">Förändringar i sjukförsäkringen</a><br /> </a></td> </tr> <tr> <td height="18" valign="top"><p class="stil5"> </p> </td> <td valign="top"><p class="stil5"> </p> </td> </tr> <tr> <td height="786" valign="top"><span class="stil5"><a href="../i_reg85.php">E-förvaltning</a> <br /> <a href="../i_reg86.php">Människohandel</a> <br /> <a href="../i_reg87.php">Vitbok om pensionsöverenskommelsen</a> <br /> <a href="../i_reg88.php">Nyckelhålsmärkning</a> <br /> <a href="../i_reg89.php">Medicin i vanliga affärer</a><br /> <a href="../i_reg90.php">Kommunal revisionen</a> <br /> <a href="../i_reg91.php"> Matglädje i äldreomsorgen</a></span><br /> <span class="stil5"><a href="../i_reg92.php">Gränslandet mellan sjukdom och arbete</a> <br /> <a href="../i_reg93.php">Vårdgarantin blir lag</a> <br /> <a href="../i_reg94.php">Barnkonvention</a> <br /> <a href="../i_reg95.php">Kultur på recept</a> <br /> <a href="../i_reg96.php">Internet för alla medborgare</a> <br /> <a href="../i_reg97.php">Offentligt etos</a><br /> <a href="../i_reg98.php">Kommunala bostadsaktiebolag</a> <br /> <a href="../i_reg99.php"> FN:s barnkonvention</a></span><br /> <span class="stil5"><a href="../i_reg100.php">E-förvaltningspolicy</a> <br /> <a href="../i_reg101.php">Sveriges e-förvaltningspolicy</a> <br /> <a href="../i_reg102.php">810 miljoner på rehabilitering</a> <br /> <a href="../i_reg103.php">Ny landshövding på Gotland</a> <br /> <a href="../i_reg104.php">Patientens ställning i vården</a> <br /> <a href="../i_reg105.php">Värdig vård i livets slutskede</a><br /> <a href="../i_reg106.php">Värdig vård i livets slutskede</a> <br /> <a href="../i_reg107.php"> Kultur på recept</a></span><br /> <span class="stil5"><a href="../i_reg108.php">Gränshinderssamarbete i Nordkalotten</a> <br /> <a href="../i_reg110.php">Företagshälsovård</a> <br /> <a href="../i_reg111.php">Att straffa sjuka</a> <br /> <a href="../i_reg112.php">Mångfald och entreprenörskap i vård och omsorg</a> <br /> <a href="../i_reg113.php">Bättre sjukintyg</a> <br /> <a href="../i_reg114.php">Psykiatrisk heldygnsomsorg</a><br /> <a href="../i_reg115.php">Stadsutvecklingsprojekt</a> <br /> <a href="../i_reg116.php"> Kvalitetsregister</a></span><br /> <span class="stil5"><a href="../i_reg135.php"><a href="../i_reg117.php">Cancerstrategin</a> <br /> <a href="../i_reg118.php">Undantagsregler på upphandlingsområdet</a> <br /> <a href="../i_reg119.php">Kvalitetsregister</a> <br /> <a href="../i_reg120.php">Kortade köer i sjukvården</a> <br /> <a href="../i_reg121.php">Förbättrad tillsyn stärker rättssäkerheten</a> <br /> <a href="../i_reg122.php">Nya upphandlingsregler</a><br /> <a href="../i_reg123.php">Den svenska socialförsäkringen</a> <br /> <a href="../i_reg124.php"> Ekonomiskt stöd till familjer med barn</a><br /> <a href="../i_reg125.php">6 miljoner mot hedersförtryck</a> <br /> <a href="../i_reg126.php">Insatser för äldre personer med stora behov </a> <br /> <a href="../i_reg127.php">Regeringen tillsätter Rehabiliteringsråd</a> <br /> <a href="../i_reg128.php">Kommentar till Trafikförsäkringens slutbetänkande</a> <br /> <a href="../i_reg129.php">Inspektionen för socialförsäkringen invigd</a> <br /> <a href="../i_reg114.php">Psykiatrisk heldygnsomsorg</a><br /> <a href="../i_reg115.php">Stadsutvecklingsprojekt</a> <br /> <a href="../i_reg116.php"> Kvalitetsregister</a></span><br /> <span class="stil5"><a href="../i_reg117.php">Den nationella cancerstrategin</a></span><br /> <a href="../i_reg118.php">Undantagsregler på upphandlingsområdet</a><br /> <a href="../i_reg119.php">Förstärkning av personliga ombud</a><br /> <a href="../i_reg120.php">Kraftigt kortade köer med kömiljarden</a><br /> <a href="../i_reg121.php">Förbättrad tillsyn stärker rättssäkerheten och effektiviteten</a></td> <td valign="top"><p><a href="../i_reg122.php">Förslag om nya upphandlingsregler</a><br /> <a href="../i_reg123.php">Den svenska socialförsäkringen</a><br /> <a href="../i_reg124.php">Ekonomiskt stöd till familjer med barn</a><br /> <a href="../i_reg125.php">36 miljoner mot hedersförtryck fördelas</a><br /> <a href="../i_reg126.php">Insatser för äldre personer med stora behov</a><br /> <a href="../i_reg127.php">Regeringen tillsätter Rehabiliteringsråd</a><br /> <a href="../i_reg128.php">Trafikförsäkringens slutbetänkande</a><br /> <a href="../i_reg129.php">Inspektionen för socialförsäkringen invigd</a><br /> <a href="../i_reg130.php">Nationell värdegrund inom äldreomsorgen</a><br /> <a href="../i_reg131.php">De äldres inflytande över omsorgen</a><br /> <a href="../i_reg132.php">Värdigt liv i äldreomsorgen</a><br /> <a href="../i_reg133.php">En modernare alkohollag</a><br /> <a href="../i_reg134.php">Underårigas avgifter</a> <br /> <a href="../i_reg135.php"> Idag nyinvigs det första privata apoteket</a><br /> <a href="../i_reg136.php">Den nya sjukförsäkringen får fler tillbaka i arbete<br /> </a><a href="../i_reg137.php">Värdigt liv i äldreomsorgen</a><br /> <a href="../i_reg138.php"> 30 miljoner per år på finansmarknadsforskning</a><br /> <a href="../i_reg139.php">Alzheimers gåta</a><br /> <a href="../i_reg140.php">Öka insatserna mot barnpornografin</a><br /> <a href="../i_reg142.php">Vård för asylsökande, gömda och papperslösa</a> <br /> <a href="../i_reg143.php">Regeringen höjer kraven för kömiljarden</a><br /> <a href="../i_reg144.php">Elektroniska beställningar<br /> </a><a href="../i_reg145.php">Överskottsmålet</a><br /> <a href="../i_reg146.php">ändrade skatteregler för investeringsfonder</a><br /> <a href="../i_reg147.php">Taxipriserna</a><br /> <a href="../i_reg148.php">Straffrättsligt skydd mot människohandel</a> <br /> <a href="../i_reg149.php">Förenklad lag om elektroniska kommunikationer</a><br /> <a href="../i_reg150.php">Personlig assistans</a><br /> <a href="../i_reg151.php">Allmänna handlingar i elektronisk form</a> <br /> <a href="../i_reg153.php">Havs- och vattenmiljö</a><br /> <a href="../i_reg154.php">Multisjuka</a><br /> <a href="../i_reg155.php">Prestationsbaserat statsbidrag</a><br /> <a href="../i_reg156.php">Personlig assistans</a> <br /> <a href="../i_reg158.php">Ny luftfartslag</a><br /> <a href="../i_reg159.php">laddinfrastruktur för elbilar</a><br /> <a href="../i_reg160.php">Lex Sarah och socialtjänsten</a><br /> <a href="../i_reg161.php">Patientsäkerhet</a><br /> <a href="../i_reg162.php">Östersjöns miljö</a> <br /> <a href="../i_reg163.php">Framtidens friluftsliv</a><br /> <a href="../i_reg164.php">Trafiknykterhetskontroller i hamnar</a> <br /> <a href="../i_reg165.php">Brott begångna av barn</a><br /> <a href="../i_reg166.php">Regionfrågan utreds</a> <br /> <a href="../i_reg167.php">Ny postlag</a><br /> <a href="../i_reg168.php">Kärnavfallsprogrammet</a> <br /> <a href="../i_reg169.php">Integritet vid kreditupplysning</a><br /> <a href="../i_reg170.php">Skadeståndsansvar för vårdnadshavare</a> <br /> <a href="../i_reg171.php">Lagfartskapning</a><br /> <a href="../i_reg172.php">Ersättningsregler vid expropriation</a><br /> <a href="../i_reg173.php">Hälso- och sjukvård och socialtjänst</a><br /> <a href="../i_reg174.php">De offentliga finanserna</a> <br /> <a href="../i_reg175.php">Umgängesstöd</a><br /> <a href="../i_reg176.php"><span class="stil6">Lyft är en ny aktiveringsinsats</span></a> <br /> <a href="../i_reg177.php">Reserverade parkeringsplatser för elbilar</a><br /> <a href="../i_reg178.php">Fyrdubblat ekonomiskt ansvar</a><br /> <a href="../i_reg179.php">Nyemission och försäljningsmandat för SAS</a><br /> <a href="../i_reg180.php">Nytt partnerskap mellan USA och Sverige</a></p> </td> </tr> <tr> <td height="25" valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> </tr> <tr> <td height="786" valign="top"><a href="..i_reg181.php"><strong>Minskade egenavgifter</strong></a><br /> <a href="../i_reg123.php"><span class="stil6"><strong>Nya regler om koncernavdrag</strong></span></a><br /> <a href="../i_reg183.php"><strong>Nya hyressättningsregler</strong></a><br /> <a href="../i_reg184.php"><span class="stil6"><strong>Utredning om upprättelseprocess tillsatt</strong></span></a><br /> <a href="../i_reg185.php"><strong>Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas</strong></a><br /> <a href="../i_reg186.php"><strong> Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning</strong><br /> </a><a href="../i_reg187.php"><strong>Matlandetambassadörer</strong></a><br /> <a href="../i_reg188.php"><strong>Rehabiliteringsrådet</strong></a><br /> <a href="../i_reg189.php">I<strong>nformationsutbyte med Andorra förhindrar skattefusk</strong></a><br /> <a href="../i_reg190.php"><strong>Personer utsatta för människohandel</strong></a><br /> <a href="../i_reg191.php"><span class="stil6"><strong>Förstärkning av minoritetspolitiken</strong></span></a><br /> <a href="../i_reg133.php"><span class="stil6"><strong>Utnämning av ordinarie domare</strong></span></a><br /> <a href="../i_reg193.php"><strong>Belastningsregistret</strong></a> <br /> <a href="../i_reg194.php"><strong>Offentlig information</strong></a><br /> <a href="../i_reg196.php"><strong>Minskade utsläpp från nya bilar</strong><br /> </a><a href="../i_reg197.php"><strong>Personer utsatta för människohandel</strong></a><br /> <a href="../i_reg198.php"> <span class="stil6"><strong>Förstärkning av minoritetspolitiken</strong></span></a><br /> <a href="../i_reg200.php"><strong>Värdigt liv i äldreomsorgen</strong></a><br /> <a href="../i_reg140.php">Öka insatserna mot barnpornografin</a><br /> <a href="../i_reg142.php">Vård för asylsökande, gömda och papperslösa</a> <br /> <a href="../i_reg143.php">Regeringen höjer kraven för kömiljarden</a><br /> <a href="../i_reg144.php">Elektroniska beställningar<br /> </a><a href="../i_reg145.php">Överskottsmålet</a><br /> <a href="../i_reg146.php">Ändrade skatteregler för investeringsfonder</a><br /> <a href="../i_reg147.php">Taxipriserna</a><br /> <a href="../i_reg148.php">Straffrättsligt skydd mot människohandel</a> <br /> <a href="../i_reg149.php">Förenklad lag om elektroniska kommunikationer</a><br /> <a href="../i_reg150.php">Personlig assistans</a><br /> <a href="../i_reg151.php">Allmänna handlingar i elektronisk form</a> <br /> <a href="../i_reg153.php">Havs- och vattenmiljö</a><br /> <a href="../i_reg154.php">Multisjuka</a><br /> <a href="../i_reg155.php">Prestationsbaserat statsbidrag</a><br /> <a href="../i_reg156.php">Personlig assistans</a> <br /> <a href="../i_reg158.php">Ny luftfartslag</a><br /> <a href="../i_reg159.php">laddinfrastruktur för elbilar</a><br /> <a href="../i_reg160.php">Lex Sarah och socialtjänsten</a><br /> <a href="../i_reg161.php">Patientsäkerhet</a><br /> <a href="../i_reg162.php">Östersjöns miljö</a> <br /> <a href="../i_reg163.php">Framtidens friluftsliv</a><br /> <a href="../i_reg164.php">Trafiknykterhetskontroller i hamnar</a> <br /> <a href="../i_reg165.php">Brott begångna av barn</a><br /> <a href="../i_reg166.php">Regionfrågan utreds</a> <br /> <a href="../i_reg167.php">Ny postlag</a><br /> <a href="../i_reg168.php">Kärnavfallsprogrammet</a> <br /> <a href="../i_reg169.php">Integritet vid kreditupplysning</a><br /> <a href="../i_reg170.php">Skadeståndsansvar för vårdnadshavare</a> <br /> <a href="../i_reg171.php">Lagfartskapning</a><br /> <a href="../i_reg172.php">Ersättningsregler vid expropriation</a><br /> <a href="../i_reg173.php">Hälso- och sjukvård och socialtjänst</a><br /> <a href="../i_reg174.php">De offentliga finanserna</a> <br /> <a href="../i_reg175.php">Umgängesstöd</a><br /> <a href="../i_reg176.php"><span class="stil6">Lyft är en ny aktiveringsinsats</span></a> <br /> <a href="../i_reg177.php">Reserverade parkeringsplatser för elbilar</a><br /> <a href="../i_reg178.php">Fyrdubblat ekonomiskt ansvar</a><br /> <a href="../i_reg179.php">Nyemission och försäljningsmandat för SAS</a><br /> <a href="../i_reg180.php">Nytt partnerskap mellan USA och Sverige</a></td> <td valign="top"> </td> </tr> </table> <br> <style type="text/css"> <!-- .style1 { font-size: medium; font-weight: bold; color: #FF0000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style2 {font-size: large} .style7 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} body,td,th { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .stil1 {font-size: small} .stil2 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; } --> </style> <table width="499" border="0"> <tr> <td width="114" height="781" valign="top"><span class="stil2"><a href="../f_laglott_ansprak.php"><strong>A</strong>nspråk på laglott</a><a href="f_adoption_internationell.php"><strong><br> </strong>Adoption internationell</a><a href="f_adoption_kostnad.php"><br> </a><a href="f_adoptionskostnadsbidrag.php">Adoption kostnadsbidrag</a><a href="f_adoption_kostnad.php"> <br> Adoption kostnad för ansökan</a><a href="f_adoption_utredning.php"><br> Adoption utredning</a><a href="f_ansokan_aktenskapsskillnad.php"><br> </a><a href="../f_allmanna_arvsfonden.php">Allmänna arvsfonden</a><a href="f_ansokan_aktenskapsskillnad.php"> <br> Ansökan om äktenskapsskillnad</a> <a href="../f_arvskifte.php">Arvskifte</a><br> <a href="../f_arvtagare.php">Arvtagare</a><a href="f_ansokan_aktenskapsskillnad.php"><br> </a><a href="f_arvratt_sambo.php"> Arvsrätt för sambor</a><a href="f_bodelning_sambor.php"><br> </a><a href="../f_arv_slakt.php">Arvsrätt för släktingar</a><a href="f_bodelning_sambor.php"><br> <br> </a><strong><a href="f_begravning_avgift.php">B</a></strong><a href="f_begravning_avgift.php">egravning avgift</a><a href="f_bodelning_sambor.php"> <br> </a><a href="f_begravning_atgarder_dodsfall.php">Begravning åtgärder</a><a href="f_bodelning_sambor.php"> <br> </a><a href="f_begravning_borgelig.php">Begravning borgelig</a><a href="f_bodelning_sambor.php"> <br> </a><a href="f_begravning_ceremoni.php">Begravning ceremoni</a><a href="f_bodelning_sambor.php"> <br> </a><a href="f_begravning_gravsattning.php">Begravning gravsättning</a><a href="f_bodelning_sambor.php"> <br> </a><a href="f_begravning_gravratt.php">Begravning gravrätt</a><a href="f_bodelning_sambor.php"> <br> </a><a href="f_begravning_ombud.php">Begravning ombud</a> <a href="f_begravning_hjalp.php">Begravningshjälp</a> <a href="f_begravning_trossamfund.php">Begravning trossamfund</a><a href="f_bodelning_sambor.php"> <br /> </a><a href="../kronofogden_betalningsanmarkning.php" title="Betalningsanmärkning">Betalningsanmärkning</a><a href="f_bodelning_sambor.php"><br> </a><a href="../f_bodelning.php">Bodelning</a><a href="f_bodelning_sambor.php"> <br> Bodelning vid separtion sambor</a> <br> <a href="f_borgelig_vigsel.php">Borgelig vigsel</a><a href="f_partners_delningavegendom.php"><br> </a><a href="f_bouppteckning.php">Bouppteckning</a> </span><span class="stil1"><br /> <span class="style7"><a href="f_bouppteckning_forrattning.php">Bouppteckning:<br /> förrättning<br /> </a><a href="../f_vardering_bouppteckning.php">Bouppteckning: värdering av dödsboet</a><a href="f_partners_delningavegendom.php"><br /> </a><a href="../f_boutredningsman.php">Boutredningsman</a> <a href="f_partners_delningavegendom.php"><strong><br /> </strong></a></span></span></td> <td width="120" valign="top"><span class="stil2"><a href="f_partners_delningavegendom.php"><strong> D</strong>elning av egendom partnerskap </a><br> <a href="f_delning_egendom.php">Delning av makars egendom när äktenskapet upplöses av den andere makens död </a><br> <a href="f_dom_aktenskapsk.php">Dom för äktenskapsskillnad</a><br> <a href="../f_dodsbo.php">Dödsbo</a> <br> <a href="f_dodsboanmalan.php">Dödsbo anmälan</a><br> <a href="f_dodsbo_skulder.php">Dödsbo skulder</a><br> <a href="f_dodsfall_anmalan.php">Dödsfall anmälan</a><br> <a href="f_begravning_atgarder_dodsfall.php">Dödsfall åtgärder</a><br> <br> <a href="f_ensam_vard.php"><strong>E</strong>nsam vårdnad om barn och umgängesrätt </a><a href="f_faststallande_faderskap.php"><br> <br> <strong>F</strong>aderskap</a><br> <a href="f_faderskap_bekraftelse.php">Faderskap bekräftelse</a> <br> <a href="f_faderskap_insemination.php">Faderskap efter insemination</a> <br> <a href="f_faderskapsdom.php">Faderskapsdom</a> <br> <a href="f_faderkapsdom_kostnader.php">Faderskapsdom kostnader</a><br> <a href="f_faststallande_faderskap.php">Faderskap fastställande<br> </a><a href="f_familjeradgivning.php">Familjerådgivning</a><br> <a href="../f_familjeraggivning_integration.php">Familjerådgivning vid integration</a><br> <a href="../f_fastighetsmaklare.php">Fastighetsmäklare</a><a href="f_formyndare.php"><br> Förmyndare</a> </span><span class="stil1"><br /> <span class="style7"><a href="f_forvaltare.php">Förvaltare</a> <a href="f_forvaltare_ansokan.php"><br /> Förvaltare ansökan</a> <br /> <a href="f_foraldraskap.php">Föräldraskap</a></span></span></td> <td width="124" valign="top"><span class="stil2"><a href="f_gemensam_vard.php"><strong> G</strong>emensam vårnad om barn och umgängesrätt </a><a href="f_giftoratt.php">Giftorätt</a> <br> <a href="f_godman.php">God man</a> <a href="f_hindersprovning.php"><strong><br> <br> H</strong>inders-prövning</a> <br /> <a href="../juridiska_termer1.php" title="Juridika termer"><strong>J</strong>uridiska termer-ordlista </a> <a href="../kvitto.php"><strong><br /> K</strong>vitton. Hur länge spara kvitton?</a><br> <a href="f_laglott_ansprak.php"><strong>L</strong>aglott anspråk</a> <br> <a href="f_lysning.php">Lysning</a><br> <br> <a href="f_makars_underhall.php"><strong>M</strong>akars underhåll</a> <br> <a href="f_partner_medling.php">Medling i partnerskap</a> <br> <a href="f_medling.php">Medling i äktenskap </a><br> <br> <a href="f_reg_partnerskap.php"> <strong>R</strong>egistrera partnerskap</a> <a href="f_partners_ratt_skyld.php"><br> </a><a href="f_radombarn.php">Råd och hjälp vid umgänge med barn</a><a href="f_partners_ratt_skyld.php"> <br> Rättigheter och skyldigheter vid partnerskap </a><br> <a href="f_ratt_skyld.php">Rättigheter och skyldigheter i äktenskapet</a><br> <a href="f_ratt_t_bostad.php">Rätt till bostad vid separation</a><a href="ratt_till_hyreskontrakt_info.php"> <br> Rätt till hyreskontrakt</a> <br> <br> </span></td> <td width="123" valign="top"><span class="stil2"><a href="f_sambo1.php"><strong>S</strong>amarbets-samtal mellan föräldrar</a> <br /> <a href="http://www.jonkoping.se/download/18.7308604a109303e2d10800011305/sambolag.pdf" target="_blank">Sambolagen pdf</a> <a href="../f_sambors_underhall_barn.php">Sambolagen internetsida </a><a href="f_sambors_underhall_barn.php"><br> Sambors underhållsskyldighet mot barn</a> <br> <a href="../f_sarskild_skiftesman.php">Särskild skiftesman</a> <a href="../f_testamente.php"><strong><br> T</strong>estamente</a> <br> <a href="../f_klander_testamente.php">Testamente klander</a><a href="f_umgangesratt.php"><strong><br> <br> U</strong>mgängesrätt</a> <br> <a href="../f_underhallsbidrag.php">Underhållsbidrag</a> <br> <a href="../f_underhallsbidrag_avtal.php">Underhållsbidrag avtal</a> <br> <a href="../f_undrhallsbidrag_indrivning.php">Underhållsbidrag indrivning</a> <br> <a href="../f_underhallsbidrag_jamkning.php">Underhållsbidrag jämkning</a> <br> <a href="f_underhall_barn.php">Underhåll av barn</a><br /> <a href="../kronofogden_undvikes.php" title="Undvik kronofogden">Undvik kronofogden</a><br> <a href="../f_univ_testamentstag.php">Universell testamentstagare</a> <a href="f_upplosning_aktenskap.php">Upplösning av äktenskap</a><br /> <a href="../upplosning_registrerat_partnerskap.php">Upplösning av registrerat partnerkap</a><br> <a href="../uppsagning_hyra_dodsfall.php">Uppsägning av hyresrätt vid dödsfall</a> <br> <br> <a href="f_vigsel_info.php"><strong>V</strong>igsel</a> <br> <a href="f_vigsel_trossamf.php">Vigsel i trossamfund</a> <a href="f_vigsel_svenskakyrkan.php">Vigsel i Svenska kyrkan</a> <br> <a href="f_vigsel_utomlands.php">Vigsel utomlands</a> <br> <a href="f_villkor_aktenskap_info.php">Villkor för äktenskap</a> <br> <a href="f_vardnadshavare.php">Vårdnadshavare</a><br> <a href="f_sambosvardavbarn.php">Vård av barn vid samboförhållande</a><br> <br> <a href="f_aktenskapsforord.php"><strong>Ä</strong>ktenskapsförord</a><br> <a href="../f_inga_aktenskap.php">Ingå äktenskap</a><br> <a href="overlatelse_lagenhet_dodsfall_info.php"><strong>Ö</strong>verlåtande av lägenhet vid dödsfall</a> </span></td> </tr> <tr> <td height="20" colspan="2" valign="top"><a href="../i_regeringsinfomation_oversikt.php" title="Information från regeringen" class="stil1">Nyheter från regeringen</a></td> <td valign="top"><span class="stil1"></span></td> <td valign="top"><span class="stil1"></span></td> </tr> <tr> <td height="20" colspan="2" valign="top"><a href="../gratis_tips_och_information.php" title="Boendetips" class="stil1">Information om boende</a></td> <td valign="top"><span class="stil1"></span></td> <td valign="top"><span class="stil1"></span></td> </tr> </table> <br> <br> <style type="text/css"> <!-- .style1 { font-size: medium; font-weight: bold; color: #FF0000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style2 {font-size: large} .style7 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} body,td,th { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .stil2 {font-size: small} .stil3 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; } --> </style> <table width="499" border="0"> <tr> <td height="20" colspan="4" valign="top">Nyheter från Jordbruksverket</td> </tr> <tr> <td width="114" height="210" valign="top"><span class="stil3"><a href="../i_jb1_documentguiden.php" class="stil2">Båltunga på tillbakagång</a><a href="../i_jb2_documentguiden.php"><strong><br> </strong>Lägre tullar</a><a href="f_adoption_kostnad.php"><br> </a><a href="../i_jb3_documentguiden.php" class="stil2">Import och export</a><a href="../i_jb4_documentguiden.php"> <br> Smittad grisbesättning</a><a href="../i_jb5_documentguiden.php"><br> Newcaslesjukan</a><a href="f_ansokan_aktenskapsskillnad.php"><br> </a><a href="../i_jb6_documentguiden.php" class="stil2">Landsbyggdsföretagare</a><a href="../i_jb7_documentguiden.php"> <br> Leda landsbyggdsföretag<br /> </a><a href="../i_jb8_documentguiden.php" class="stil2">Spannmålsskörd</a><br> <a href="../i_jb9_documentguiden.php" class="stil2">Producentansvar</a><a href="f_ansokan_aktenskapsskillnad.php"><br> </a><a href="../i_jb10_documentguiden.php" class="stil2"> Utbetalning</a><a href="f_bodelning_sambor.php"><br> </a><a href="../i_jb11_documentguiden.php" class="stil2">Exta pengar<br /> </a></span></td> <td width="120" valign="top"></a><a href="../i_jb15_documentguiden.php" class="stil2">Newcastle</a><br /> </a><a href="../i_jb16_documentguiden.php" class="stil2">Landsbyggdsprogrammet</a><br /> <a href="../i_jb18_documentguiden.php" class="stil2">Sjukvård av djur</a></td> <td width="124" valign="top"><span class="stil3"><br> </span></td> <td width="123" valign="top"> </td> </tr> <tr> <td height="20" colspan="2" valign="top"><a href="../i_regeringsinfomation_oversikt.php" title="Information från regeringen">Nyheter från regeringen</a></td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> </tr> <tr> <td height="20" colspan="2" valign="top"><a href="../gratis_tips_och_information.php" title="Boendetips">Information om boende</a></td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> </tr> </table> <br> <br> <style type="text/css"> <!-- .style1 { font-size: medium; font-weight: bold; color: #FF0000; } .style2 {font-size: large} .style7 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .style9 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #0033CC; } body,td,th { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: small; } a:link { color: #0000CC; } a:visited { color: #0000CC; } a:hover { color: #999999; } a:active { color: #000000; } .stil3 {font-size: small} a { font-size: small; } --> </style> <table width="637" border="0"> <tr> <td width="631" height="34"><span class="stil3"><a href="http://www.arvtagare.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bemax.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bilkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.djurkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguiden.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentonline.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentexperten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguiden.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentonline.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.familjedokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.fordonskontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopehandlingar.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopekontrakt.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.supportakuten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webbdokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webdocument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a><a href="http://www.arvtagare.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bemax.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bilkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.djurkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguiden.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentonline.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentexperten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguiden.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentonline.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.familjedokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.fordonskontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopehandlingar.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopekontrakt.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.supportakuten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webbdokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webdocument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a><a href="http://www.arvtagare.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bemax.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bilkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.djurkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguiden.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentonline.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentexperten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguiden.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentonline.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.familjedokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.fordonskontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopehandlingar.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopekontrakt.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.supportakuten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webbdokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webdocument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a><a href="http://www.arvtagare.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bemax.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bilkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.djurkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguiden.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentonline.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentexperten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguiden.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentonline.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.familjedokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.fordonskontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopehandlingar.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopekontrakt.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.supportakuten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webbdokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webdocument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a><a href="http://www.arvtagare.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bemax.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bilkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.djurkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguiden.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentonline.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentexperten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a></span></td> </tr> </table> <br /> <style type="text/css"> <!-- .style1 { font-size: medium; font-weight: bold; color: #FF0000; } .style2 {font-size: large} .style7 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .style9 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #0033CC; } body,td,th { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: small; } a:link { color: #0000CC; } a:visited { color: #0000CC; } a:hover { color: #999999; } a:active { color: #000000; } .stil3 {font-size: small} a { font-size: small; } --> </style> <table width="637" border="0"> <tr> <td width="631" height="34"><span class="stil3"><a href="http://www.arvtagare.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bemax.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bilkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.djurkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguiden.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentonline.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentexperten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguiden.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentonline.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.familjedokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.fordonskontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopehandlingar.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopekontrakt.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.supportakuten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webbdokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webdocument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a><a href="http://www.arvtagare.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bemax.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bilkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.djurkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguiden.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentonline.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentexperten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguiden.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentonline.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.familjedokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.fordonskontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopehandlingar.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopekontrakt.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.supportakuten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webbdokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webdocument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a><a href="http://www.arvtagare.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bemax.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bilkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.djurkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguiden.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentonline.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentexperten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguiden.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentonline.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.familjedokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.fordonskontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopehandlingar.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopekontrakt.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.supportakuten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webbdokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webdocument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a><a href="http://www.arvtagare.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bemax.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bilkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.djurkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguiden.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentonline.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentexperten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguiden.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentonline.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.familjedokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.fordonskontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopehandlingar.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopekontrakt.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.supportakuten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webbdokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webdocument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a><a href="http://www.arvtagare.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bemax.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bilkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.djurkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguiden.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentonline.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentexperten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a></span></td> </tr> </table> <br /> <style type="text/css"> <!-- .style1 { font-size: medium; font-weight: bold; color: #FF0000; } .style2 {font-size: large} .style7 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .style9 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #0033CC; } body,td,th { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: small; } a:link { color: #0000CC; } a:visited { color: #0000CC; } a:hover { color: #999999; } a:active { color: #000000; } .stil3 {font-size: small} a { font-size: small; } --> </style> <table width="637" border="0"> <tr> <td width="631"></a></span></td> </tr> </table> <br /> <style type="text/css"> <!-- .style1 { font-size: medium; font-weight: bold; color: #FF0000; } .style2 {font-size: large} .style7 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} .style9 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #0033CC; } body,td,th { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: small; } a:link { color: #0000CC; } a:visited { color: #0000CC; } a:hover { color: #999999; } a:active { color: #000000; } .stil3 {font-size: small} a { font-size: small; } --> </style> <table width="637" border="0"> <tr> <td width="631" height="34"><span class="stil3"><a href="http://www.arvtagare.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bemax.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bilkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.djurkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguiden.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentonline.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentexperten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguiden.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentonline.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.familjedokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.fordonskontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopehandlingar.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopekontrakt.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.supportakuten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webbdokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webdocument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a><a href="http://www.arvtagare.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bemax.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bilkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.djurkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguiden.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentonline.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentexperten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguiden.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentonline.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.familjedokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.fordonskontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopehandlingar.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopekontrakt.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.supportakuten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webbdokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webdocument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a><a href="http://www.arvtagare.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bemax.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bilkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.djurkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguiden.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentonline.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentexperten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguiden.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentonline.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.familjedokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.fordonskontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopehandlingar.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopekontrakt.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.supportakuten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webbdokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webdocument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a><a href="http://www.arvtagare.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bemax.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bilkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.djurkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguiden.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentonline.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentexperten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguiden.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentonline.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.familjedokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.fordonskontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopehandlingar.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.kopekontrakt.com/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.supportakuten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webbdokument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.webdocument.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a><a href="http://www.arvtagare.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bemax.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.bilkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.djurkontrakt.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentguiden.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.documentonline.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentexperten.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a> <a href="http://www.dokumentguide.se/index.php" title="dokumentmallar" target="_blank">.</a></span></td> </tr> </table> <br /> <!-- InstanceEndEditable --></span></td> <td width="4" valign="top"><p><br> </p> </td> <th width="200" align="center" valign="top" bordercolor="0" bgcolor="#FFFFFF"><div align="left"> <div align="center"></a><span class="style2"><a href="formular_tipsa_andra.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image34','','k_tipsa20_2.gif',1)"><img src="k_tipsa20.gif" alt="Tips om oss" name="Image34" width="175" height="20" border="0"></a></span><br> <span class="style63"><a href="http://www.adobe.se/products/acrobat/readstep2.html"><img src="k_adobe20.gif" alt="Ladda ner GRATIS PDF-program" width="175" height="20" border="0"></a><br> </span></div> </div> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-9080595422196722"; /* documentonline160x600, skapad 2009-12-05 */ google_ad_slot = "3939776810"; google_ad_width = 160; google_ad_height = 600; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <th width="202" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> </th> </tr> </table> <div align="left"><span class="style61"><span class="stil7"><a href="kopvillkor.php" title="Villkor">Köpvillkor</a> |<a href="privacypolicy.php" target="_blank" > Privacy Policy</a> | <a href="kontaktaoss.php" target="_blank" > Kontakta oss</a> |<a href="betalning.php" target="_blank" > Betalning</a></span></span><span class="stil7"> |</span><br> <span class="stil7">© 2006 www.documentguiden.se Dokumentexperten Ringvägen 2E 543 32 Tibro 0709-916524<br> E-post info@documentguiden.se Innrehar F-skattesedel Plusgiro 31 00 17-9 </span></div> <p> <script type="text/javascript"> var woopra_id = '2702904413'; </script> <script src="http://static.woopra.com/js/woopra.js"></script> </p> </body> <!-- InstanceEnd --></html>