Nyttig information i familjejuridik, vid skilsmässa, bodelning, sambo, testamente etc.
Document för alla som skall sälja, byta, hyra ut eller ge bort sin bostad. Även familjerättsliga document

Startsidan
Välj område
Familjerättsliga dokument
VillaBostadsrätt DokumentFritidshus DokumentKontrakt för fordon och båtarDödsbo Dokument
HyresrättDjurkontrakt
Jordbruk
Företag-konsulter
Kontakta oss  Nyttig information inom familjerätt.

FamiljerättsInformation
Vi är ej ansvariga för ekonomisk skada, direkt eller indirekt, som kan uppstå på grund av fel och brister i den information som tillhandahålles.
Anspråk på laglott
Adoption internationell

Adoption kostnadsbidrag
Adoption kostnad för ansökan

Adoption utredning

Allmänna arvsfonden
Ansökan om äktenskapsskillnad
Arvskifte
Arvtagare
Arvsrätt för sambor
Arvsrätt för släktingar
Begravning avgift
Begravning åtgärder
Begravning borgelig
Begravning ceremoni
Begravning gravsättning
Begravning gravrätt
Begravning ombud Begravningshjälp Begravning trossamfund
Betalningsanmärkning
Bodelning
Bodelning vid separtion sambor

Borgelig vigsel
Bouppteckning

Bouppteckning:
förrättning
Bouppteckning: värdering av dödsboet
Boutredningsman
Delning av egendom partnerskap
Delning av makars egendom när äktenskapet upplöses av den
andere makens död
Dom för äktenskapsskillnad
Dödsbo
Dödsbo anmälan
Dödsbo skulder
Dödsfall anmälan
Dödsfall åtgärder
Ensam vårdnad om barn och umgängesrätt
Faderskap

Faderskap bekräftelse
Faderskap efter insemination
Faderskapsdom
Faderskapsdom kostnader
Faderskap fastställande
Familjerådgivning
Familjerådgivning vid integration
Fastighetsmäklare
Förmyndare

Förvaltare
Förvaltare ansökan

FöräldraskapGemensam vårnad om barn och umgängesrätt Giftorätt
God man
Juridiska termer-ordlista
Kvitton. Hur länge spara kvitton?

Laglott anspråk
Lysning
Makars underhåll
Medling i partnerskap
Medling i äktenskap
Registrera partnerskap
Råd och hjälp vid umgänge med barn
Rättigheter och skyldigheter vid partnerskap

Rättigheter och skyldigheter i äktenskapet
Rätt till bostad vid separation
Rätt till hyreskontrakt

Samarbets-samtal mellan föräldrar
Sambolagen pdf Sambolagen internetsida
Sambors underhållsskyldighet mot barn


Särskild skiftesman
Testamente

Testamente klander
U
mgängesrätt

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag avtal
Underhållsbidrag indrivning
Underhållsbidrag jämkning
Underhåll av barn
Undvik kronofogden
Universell testamentstagare Upplösning av äktenskap
Upplösning av registrerat partnerkap
Uppsägning av hyresrätt vid dödsfall
Vigsel
Vigsel i trossamfund Vigsel i Svenska kyrkan
Vigsel utomlands
Villkor för äktenskap
Vårdnadshavare
Vård av barn vid samboförhållande
Äktenskapsförord
Ingå äktenskap
Överlåtande av lägenhet vid dödsfall


Familjerättsliga dokumenttmallar
Beställ dokumenten för leverans per e-post/post.
Ansökan om skilsmässa
 
id-nummer
Pris
Ansökan om gemensam skilsmässa. (inga barn under 16 år).   Nr D10447 89:- Ansök om gemensam skillsmässa genom att köpa ansökan hos www.documentguiden.se
Ansökan om gemensam skilsmässa. (med gemensamma barn under 16 år).
  Nr D10449 109:- Ansök om gemensam skillsmässa genom att köpa ansökan hos www.documentguiden.se
Ansökan om skilsmässa när den andra partnern inte vill skiljas
En person ansöker. (inga barn under 16 år).
  Nr D10689 139:- Ansök om gemensam skillsmässa genom att köpa ansökan hos www.documentguiden.se
Ansökan om skilsmässa när den andra partnern inte vill skiljas
En person ansöker. (med gemensamma barn under 16 år).
  Nr D10691 159:- Ansök om gemensam skillsmässa genom att köpa ansökan hos www.documentguiden.se
Ansökan om fullföljd skilsmässa
 
 
Ansökan om fullföljd skilsmässa efter 6 månaders betänketid.   Nr D10445 59:- VIktigt att skillmässan fullföljs, ansök med ett dokument från www.documentguiden.se
Bodelningsavtal
 
 
Bodelningsavtal vid skilsmässa. 2 sidor 4 bilagor.   Nr D10457 159:- Köp bodelningsavtal vid skillsmässa hos www.documentguiden.se
Bodelningsavtal när samboförhållandet upphört. 2 sidor 4 bilagor.   Nr D10461 179:- Bodelningsavtal för makar under bestående äktenskap köper du hos www.documentguiden.se
Bodelningsavtal under bestående äktenskap. 2 sidor 4 bilagor.   Nr D10459 169:- Bodelningsavtal för makar under bestående äktenskap köper du hos www.documentguiden.se
Registrering av bodelning
 
 
Ansökan om registrering av Bodelningsavtal.   Nr D10439 39:- Köp ett dokument för registrering av bodelningsaavtal
Ansökan av bodelning
 
 
Ansökan om Bodelning under bestående äktenskap.   Nr D10437 69:- Köp ansökan om bodelning under bestående äktenskap
Ansökan om bodelningsförrättare
 
 
Skilsmässa. Ansökan om bofördelningsförrättare när parterna inte kan komma överens om fördelning av tillgångar och skulder.   Nr D10441 49:- Köp en ansökan om bodelningsförättare
Sambo. Ansökan om bofördelningsförrättare när samboförhållandet upphört och parterna inte kan komma överens om fördelningen av tillgångar och skulder.   Nr D10443 49:- Köp en ansökan om bodelningsförrättare hos www.documentguiden.se
Avtal sambo
 
 
Sambo. Samboavtal där all egendom undantas vid ev.bodelning.   Nr D10475 105:- samboavtal där all egendom undantas vid bodelning
Sambo. Samboavtal där viss egendom undantas vid ev.bodelning.   Nr D10477 125:- Samboavtal där endast viss egendom undantas vid bodelning
Sambo. Anmälan om gemensam bostad för sambos. Kan vara en säkerhet för att den sambo som äger fastigheten inte säljer eller pantsätter denna utan den andre sambons samtycke.   Nr D10433 99:- Köp en anmälan om Köp en anmälan om gemensam bostad
Bouppgivare vid bouppteckningen
 
 
Dödsbo.. Överenskommelse om bouppgivare till bouppteckningen. För upp till 8 presoner.   Nr D10467 89:- Ibland behövs en generalfullmakt ex när någon börjar bli dement. Köp fullmakten hos oss på www.documentguiden.se
Kallelser till bouppteckning
 
 
Dödsbo. Kallelse till bouppteckning.   Nr D10465 99:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se
Dödsbo. Kallelse till bouppteckning + bekräftelse på mottagandet.   Nr D10463 109:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se
Fullmakter
 
 
Fullmakt att i ditt ställe ta ut pengar, betala räkningar etc. på din bank.   Nr D10733 139:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se
Fullmakt att ni (2 personer) skriver in ändamål själv, upp till 7 saker.   Nr D10743 139:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se
Fullmakt att du skriver in ändamål själv, upp till 7 saker..   Nr D10745 119:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se
Fullmakt för någon att representera dig vid arvskifte när du inte kan närvara.   Nr D10731 109:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se
Fullmakt för en person att sköta upp till två personers ekonomi.   Nr D10473 129:- Ibland behövs en generalfullmakt ex när någon börjar bli dement. Köp fullmakten hos oss på www.documentguiden.se
Dödsbo. Fullmakt inför bouppteckning.   Nr D10769 69:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se
Dödsbo. Fullmakt för att i stället för dödsbodelägare underteckna alla dokument.   Nr D10471 129:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se
Skuldebrev
 
 
Skuldebrev om du lånar eller lånar ut pengar.   Nr D10317 89:- Skuldebrev om du lånar/lånar ut ex pengar till bostaden
Testamente
 
 
Testamente när en person ska testamentera sin egendom.   Nr D10487 89:- testament för 1 person
Testamente när två personer ska testamentera sin egendom.   Nr D10489 99:- Köp ett testamente för två personer i samma hushåll
Testamente mellan makar. Makar ärver varandra men det kan kännas bättre med ett testemente.   Nr D10491 49:- Köp ett testamente där makarna ärver varandra
Testamente mellan makar med särkullbarn. Särkullbarnen har alltid rätt att få ut sitt arv. I detta testemente vädjas om att kvarvarande maken skall få sitta i orubbat bo.   Nr D10493 99:- Köp ett testamente där makar ärver varandra och vädjar att särkullbarnen tar ut sitt arv när de siste av makarna avlider
Testamente mellan sambos.   Nr D10495 109:- Sambopar testamenterar till varandra
Klander av testamente
 
 
Klander av testemente. Ogiltigförklara ett testemente.   Nr D10627 139:- Köp ett testamente där makarna ärver varandra
Äktenskapsförord
 
 
Äktenskapsförord. Nuvarande och kommande egendommar skall vara enskild egendom för båda makarna.   Nr D10497 89:- äktenskapsförord där alla egendomar är enskild egendom
Äktenskapsförord. Nuvarande egendom skall för båda makarna vara enskild men kommande skall vara giftorättsgods.   Nr D10499 99:- Äktenskapsförord där nuvarand egendom är parternas egna medan kommande blir gemensam
Äktenskapsförord. Kommande egendom skall vara giftorättsgods.   Nr D10501 99:- endast en av makarnas egendom är enskild, men kommande egendom blir gemensam
Äktenskapsförord. En av makarna skall ha nuvarande och kommande egendom som enskild. Nr D10503 89:- en av makarna vill att all egendom skall vara enskild
Äktenskapsförord. Valfri text. Skriv själv ditt äktenskapsförord.   Nr D10505 49:- äktenskapsförord där du själv skriver avtalstexten
Upphävande av äktenskapsord
 
 
Upphävande av äktenskapsförord. Nr D10663 139:- en av makarna vill att all egendom skall vara enskild
Registrering av äktenskapsord
 
 
Äktenskap. Ansökan om registrering av äktenskapsförord.   Nr D10451 59:- Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se
Önskemål inför begravning
 
 
Berätta om hur din begravning skall hanteras T.ex jordbegravning, kremation, blommor, sånger, annonser, gravsten, gravplats, kista....   Nr D10687 69:- Köp ett testamente där makarna ärver varandra
Ekonomisk redogörelse om något skulle hända dej
 
Pris
Skriv ner viktiga uppgifter om ex. lån, abonnemang, fastigheter etc. Det är bra för dina anhöriga att känna till vid sjukdom eller dödsfall   Nr D106993 99:- Köp ett testamente där makarna ärver varandra
Egenremiss till vård
 
Pris
Skriv din egen remiss när du vill ha vård.   Nr D10751 29:- Köp ett testamente där makarna ärver varandra
Arvskifte
 
Pris
Arvskifte för upp till 8 arvtagare.   Nr D10453 199:- Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se
Bilaga till ovanstående Mer detaljerat underlag.   Nr D10819 49:- Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se
Arvskifte för upp till 14 arvtagare.   Nr D10699 269:- Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se
Bilaga till ovanstående Mer detaljerat underlag.   Nr D10821 69:- Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se
Kallelse till arvskifte.   Nr D10761 69:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se
Kallelse till arvskifte + bekräftelse. Mottagaren bekräftar att han tagit emot kallelsen.   Nr D10763 89:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se
Fullmakt för någon att representera dig vid arvskiftet när du inte kan närvara.   Nr D10731 109:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se
Partnerskap
 
Pris
Partenrskap Bodelningsavtal för partner under bestående partnerskap . 2 sidor 4 bilagor.   Nr D10455 149:- Bodelningsavtal under bestående partnerskap. Avtalet köper du hos www.documentguiden.se
Ansökan om Bodelning under bestående partnerskap.   Nr D10435 69:- Köp ansökan om bodelning under bestående partnerskap
Övrigt
 
Pris
Kvitto vid försäljning av elektronik, ex dator.   Nr D10773 49:- Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna
Kvitto när du skall sälja andra saker   Nr D10323 49:- Köp
Kvitto som ovan, men med upp till 2 säljare och 2 köpare.   Nr D10775 59:- Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna
Köpekontrakt för saker med betalning vid senare tillfälle med separat kvitto (som medföljer). Kan vara bra vid byte av bostad om ex. gräsklipparen skall övertas först vid tillträdet av bostaden.   Nr D10327 49:- Köp

Fler dokument och information för boende i villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus.


Tips om oss
Ladda ner GRATIS PDF-program
 
Köpvillkor | Privacy Policy | Kontakta oss | Betalning |
© 2006 www.documentguiden.se Dokumentexperten Ringvägen 2E 543 32 Tibro 0709-916524
E-post info@documentguiden.se Innrehar F-skattesedel Plusgiro 31 00 17-9